Pradžios 1:1–31

 • Dangaus ir žemės sukūrimas (1, 2)

 • Šešios žemės kūrimo dienos (3–31)

  • 1 diena: šviesa; diena ir naktis (3–5)

  • 2 diena: erdvė (6–8)

  • 3 diena: sausuma ir augalija (9–13)

  • 4 diena: dangaus šviesuliai (14–19)

  • 5 diena: žuvys ir paukščiai (20–23)

  • 6 diena: sausumos gyvūnai ir žmonės (24–31)

1  Iš pradžių Dievas sukūrė dangų ir žemę.+  Žemė buvo be pavidalo ir tuščia*. Tamsa gaubė vandenų gelmes*+ ir virš vandenų+ sklandė Dievo dvasia*.+  Dievas tarė: „Teatsiranda šviesa.“ Ir radosi šviesa.+  Dievas matė, kad šviesa yra gẽra, ir Dievas atskyrė šviesą nuo tamsos.  Šviesą jis pavadino diena, o tamsą – naktimi.+ Praėjo vakaras ir rytas – pirma diena.  Tada Dievas tarė: „Teatsiveria tarp vandenų erdvė,+ teatskiria ji vandenis nuo vandenų.“+  Taip ir įvyko. Dievas perskyrė vandenis erdve, kad vieni būtų virš erdvės, kiti po erdve.+  Tą erdvę Dievas pavadino dangumi. Praėjo vakaras ir rytas – antra diena.  Tada Dievas tarė: „Vandenys, esantys po dangumi, tesusitelkia į vieną vietą ir tepasirodo sausuma.“+ Taip ir įvyko. 10  Sausumą Dievas pavadino žeme,+ o susitelkusius vandenis – jūromis.+ Dievas matė, kad tai gera.+ 11  Tada Dievas tarė: „Teišželdina žemė žolę, augalus su sėklomis ir vaismedžius, duodančius vaisių su sėklomis, kiekvieną savos rūšies.“ Taip ir įvyko. 12  Žemė išželdino žolę, augalus su sėklomis+ ir vaismedžius, duodančius vaisių su sėklomis, kiekvieną savos rūšies. Ir Dievas matė, kad tai gera. 13  Taip praėjo vakaras ir rytas – trečia diena. 14  Tada Dievas tarė: „Teatsiranda dangaus erdvėje šviesuliai+ dienai nuo nakties atskirti.+ Težymi jie metų laikus, dienas ir metus.+ 15  Tebūna tie šviesuliai dangaus erdvėje žemei apšviesti.“ Taip ir įvyko. 16  Dievas padarė du didžiuosius šviesulius: didesnįjį dienai valdyti+ ir mažesnįjį nakčiai valdyti, taip pat žvaigždes.+ 17  Dievas sudėstė juos dangaus erdvėje, kad apšviestų žemę, 18  valdytų dieną ir naktį ir atskirtų šviesą nuo tamsos.+ Ir Dievas matė, kad tai gera. 19  Taip praėjo vakaras ir rytas – ketvirta diena. 20  Tada Dievas tarė: „Tesuknibžda vandenyse daugybė gyvių*, o virš žemės, dangaus erdvėje, teskraido sparnuočiai*.“+ 21  Ir Dievas sukūrė didelius jūros gyvūnus ir visokius vandenyse judančius, knibždančius gyvius*, visokių rūšių; sukūrė ir visokius sparnuočius, visokių rūšių. Ir Dievas matė, kad tai gera. 22  Dievas juos palaimino: „Veiskitės, dauginkitės ir pripildykite jūros vandenis,+ ir paukščiai tesidaugina žemėje.“ 23  Praėjo vakaras ir rytas – penkta diena. 24  Tada Dievas tarė: „Tesiranda ir žemėje visokių rūšių gyviai*: gyvuliai ir ropliai*, taip pat visokių rūšių žemės žvėrys.“+ Taip ir įvyko. 25  Dievas padarė visokių rūšių žemės žvėris, visokių rūšių gyvulius ir visokių rūšių roplius. Ir Dievas matė, kad tai gera. 26  Tada Dievas tarė: „Padarykime+ žmogų – kaip savo atvaizdą,+ panašų į mus.+ Tevaldo jis jūros žuvis, dangaus sparnuočius, gyvulius, visą žemę ir visus žemės roplius.“+ 27  Ir Dievas sukūrė žmogų, kaip savo atvaizdą, kaip savo paties atvaizdą jį sukūrė; sukūrė vyrą ir moterį.+ 28  Dievas juodu palaimino tardamas: „Būkite vaisingi, dauginkitės, pripildykite žemę+ ir ją užvaldykite.+ Valdykite+ jūros žuvis, dangaus sparnuočius ir visus sausumos gyvūnus.“ 29  Ir Dievas pasakė: „Štai duodu jums visus žemėje augančius augalus, vedančius sėklas, ir visus medžius, vedančius vaisius su sėklomis. Tebus jums tai maistas.+ 30  Ir visiems žemės žvėrims, visiems dangaus sparnuočiams ir visam kam žemėje – kiekvienai gyvai būtybei*, duodu maistui visus augalus.“+ Taip ir įvyko. 31  Tada Dievas apžvelgė visa, ką sukūrė, ir matė, kad tai yra labai gera.+ Praėjo vakaras ir rytas – šešta diena.

Išnašos

Arba „nyki“.
Arba „tyvuliuojančius vandenis“.
Arba „sielų“. Žr. žodynėlį.
Hebr. žodis gali reikšti paukščius ir kitus skraidančius gyvius, pavyzdžiui, vabzdžius.
Arba „sielas“. Žr. žodynėlį.
Arba „sielos“. Žr. žodynėlį.
Hebr. žodis tikriausiai reiškia ne tik roplius, bet ir kitokių rūšių gyvūnus, pavyzdžiui, graužikus ir vabzdžius.
Arba „sielai“. Žr. žodynėlį.