Efeziečiams 5:1–33

  • Tyra kalba ir elgesys (1–5)

  • „Gyvenkite kaip šviesos vaikai“ (6–14)

  • „Visada būkite pilni dvasios“ (15–20)

    • „Kuo geriau naudokite laiką“ (16)

  • Pamokymas vyrams ir žmonoms (21–33)

5  Taigi imkite pavyzdį iš Dievo,+ juk esate jo mylimi vaikai,  ir mylėkite+ taip, kaip Kristus mus* mylėjo+ – jis atidavė save už mus* kaip malonaus kvapo atnašą ir auką Dievui.+  Ištvirkavimas*, visoks netyrumas ir godumas tenebūna tarp jūsų net minimi,+ tai šventiesiems netinka.+  Begėdystės, kvailos šnekos ir nešvankūs juokeliai jums taip pat nepridera.+ Verčiau dėkokite Dievui.+  Jūs juk žinote, gerai suprantate, kad joks ištvirkautojas,+ netyras žmogus ar gobšuolis,+ tai yra stabmeldys, negaus paveldo Kristaus ir Dievo Karalystėje.+  Neleiskite, kad kas nors klaidintų jus savo melagystėmis*, nes dėl visų tų dalykų neklusniųjų laukia Dievo rūstybė.  Neturėkite su tokiais nieko bendra.  Anksčiau tūnojote tamsoje, o dabar esate apšviesti+ Viešpaties šviesos.+ Tad gyvenkite kaip šviesos vaikai,  nes šviesos vaisius yra visoks gerumas, teisumas ir tiesa.+ 10  Visada įsitikinkite, ar tai, ką darote, patinka Viešpačiui,+ 11  ir nebeprisidėkite prie niekingų* tamsos darbų,+ verčiau juos atskleiskite. 12  Mat ką žmonės slapta daro, gėda net sakyti. 13  Visa, ką šviesa atskleidžia, tampa matoma, ir visa, kas tampa matoma, yra šviesos apšviesta. 14  Todėl pasakyta: „Pabusk, miegantis žmogau, kelkis iš mirusių,+ ir Kristus tave apšvies.“+ 15  Tad rūpestingai žiūrėkite, kaip elgiatės: nebūkite neišmanėliai ir elkitės protingai – 16  kuo geriau naudokite laiką,*+ nes dienos yra sunkios*. 17  Taigi nebūkite neprotingi ir stenkitės suprasti, kokia yra Jehovos valia.+ 18  Ir negirtaukite,+ nes vyne slypi pasileidimas; visada būkite pilni dvasios. 19  Kalbėkitės psalmių, liaupsių ir dvasinių giesmių žodžiais, giedokite+ ir šlovinkite+ savo širdyse Jehovą,+ 20  visuomet už viską dėkokite+ mūsų Dievui ir Tėvui Viešpaties Jėzaus Kristaus vardu.+ 21  Gerbdami Kristų būkite vieni kitiems klusnūs.+ 22  Žmonos tebūna klusnios savo vyrams+ lyg kad Viešpačiui, 23  nes vyras yra žmonos galva,+ kaip ir Kristus yra bendruomenės, savojo kūno, galva+ ir gelbėtojas. 24  Kaip bendruomenė klusni Kristui, taip ir žmonos visada tebūna klusnios savo vyrams. 25  Vyrai, mylėkite savo žmonas,+ kaip ir Kristus mylėjo bendruomenę ir atidavė save už ją,+ 26  kad galėtų ją pašventinti, apvalyti Dievo žodžio vandeniu,+ 27  ir bendruomenė jo akyse taptų graži, be dėmės, raukšlės ar ko nors panašaus+ – šventa ir be ydos.+ 28  Taip ir vyrai turi mylėti savo žmonas kaip savo kūną. Kas myli savo žmoną, myli save, 29  juk nėra vyro, kuris nekęstų savo kūno. Kiekvienas savo kūną maitina ir saugo, kaip ir Kristus bendruomenę – 30  savo kūną, kurio nariai esame.+ 31  „Dėl to vyras paliks tėvą ir motiną, prisiriš prie žmonos, ir jiedu taps vienu kūnu.“+ 32  Tai didis slėpinys.+ Kalbu apie Kristų ir apie bendruomenę.+ 33  Taigi, kiekvienas iš jūsų temyli savo žmoną+ kaip save, o žmona tegul didžiai gerbia vyrą.+

Išnašos

Arba galbūt „jus“.
Arba galbūt „jus“.
Gr. porneia. Žr. žodynėlyje „ištvirkavimas“.
Pažod. „tuščiais žodžiais“.
Pažod. „bevaisių“.
Pažod. „piktos“.
Pažod. „išpirkite laiką“.