2 Korintiečiams 1:1–24

  • Pasveikinimas (1, 2)

  • Dievas guodžia, kai patiriame visokių išmėginimų (3–11)

  • Kodėl Pauliui teko atidėti kelionę (12–24)

1  Paulius, Dievo valia Kristaus Jėzaus apaštalas, ir brolis Timotiejus+ Dievo bendruomenei Korinte ir visiems šventiesiems Achajoje.+  Malonė jums ir ramybė nuo Dievo, mūsų Tėvo, ir nuo Viešpaties Jėzaus Kristaus.  Tebūna pašlovintas mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus Dievas+ ir Tėvas, atjautos Tėvas+ ir visokios paguodos Dievas.+  Jis guodžia* mus, kai patiriame visokių išmėginimų,+ kad ir mes ta Dievo teikiama paguoda+ galėtume guosti+ visus išmėginimų prislėgtus.  Kaip dėl Kristaus patiriame daug kentėjimų,+ taip Kristaus dėka esame kupini paguodos.  Jei kenčiame mėginimus, tai tam, kad būtumėte paguosti ir išgelbėti, ir jei esame guodžiami, tai irgi tam, kad būtumėte paguosti. Paguoda įgalina jus ištverti tokius pat kentėjimus, kokius kenčiame mes.  Taigi mūsų viltis dėl jūsų yra tvirta, nes žinome: jei, kaip ir mes, kenčiate, tai, kaip ir mes, būsite paguosti.+  Norime, broliai, kad žinotumėte, kokį suspaudimą mums teko patirti Azijoje.+ Jis buvo tiesiog nepakeliamas, viršijo visas jėgas, todėl manėme neliksią gyvi.+  Tiesą sakant, atrodė, kad mums jau ištartas mirties nuosprendis. Bet tai atsitiko, kad pasitikėtume ne savimi, o Dievu,+ kuris prikelia mirusius. 10  Jis išgelbėjo mus iš mirtino pavojaus ir, esame tikri, gelbės ateityje.+ 11  Jūs irgi galite mums padėti – maldauti už mus.+ Daugeliui už mus meldžiantis, susilauksime malonės ir tada daugelis galės už tai dėkoti.+ 12  Galime pasigirti ir su gryna sąžine pasakyti, kad pasaulyje, o ypač pas jus, gyvenome šventai, buvome nuoširdūs, kaip Dievas moko, ir kliovėmės ne žmogiška* išmintimi,+ o Dievo malone. 13  Mes rašome jums tik tai, ką galite skaityti ir suprasti* ir ką, viliuosi, suprasite iki galo. 14  Kai kurie iš jūsų suprantate, kad galite mumis didžiuotis; mes irgi didžiuosimės jumis mūsų Viešpaties Jėzaus dieną. 15  Su tokiu pasitikėjimu aš ketinau pas jus atvykti, kad turėtumėte antrą progą džiaugtis*. 16  Jus aplankyti norėjau pakeliui į Makedoniją, o paskui – iš jos grįždamas. Tada, jūsų išlydėtas, ketinau vykti į Judėją.+ 17  Negi taip sumanęs aš pasielgiau lengvabūdiškai? O gal, kai ką nors sumanau, tas sumanymas kūniškas, tarsi sakyčiau „taip taip“, o paskui – „ne ne“? 18  Bet galima pasitikėti Dievu: tai, ką jums sakome, nėra sykiu ir „taip“, ir „ne“. 19  Juk Dievo Sūnus, Jėzus Kristus, paskelbtas jums per mus, tai yra per mane, Silvaną ir Timotiejų,+ netapo sykiu ir „taip“, ir „ne“; jo ištartas „taip“ visada yra „taip“. 20  Kad ir kiek būtų Dievo pažadų, per Jėzų jie tapo „taip“.+ Todėl per jį tariame Dievui „amen“+ ir taip teikiame jam šlovę. 21  O tas, kuris laiduoja, kad mes ir jūs priklausome Kristui, ir kuris mus patepė, yra Dievas.+ 22  Tai jis pažymėjo mus savo antspaudu+ ir įdėjo mums į širdis dvasią, laiduojančią būsimąjį atlygį.+ 23  Prisiekiu gyvybe – Dievas tebus mano liudytojas, – kad į Korintą kol kas nevykau tik gailėdamas jūsų. 24  Mes nesame jūsų tikėjimo šeimininkai+ – drauge su jumis darbuojamės dėl jūsų džiaugsmo, nes tvirtai laikotės tikėjimo.

Išnašos

Arba „drąsina“.
Pažod. „kūniška“.
Arba galbūt „ką jau gerai žinote ir suprantate“.
Arba galbūt „kad gautumėte dvigubą naudą“.