1 Jono 2:1–29

  • Jėzus – permaldavimo auka (1, 2)

  • Kas yra pažinęs Dievą, tas laikosi jo įsakymų (3–11)

    • Senas ir naujas įsakymas (7, 8)

  • Dėl ko Jonas parašė laišką (12–14)

  • „Nemylėkite pasaulio“ (15–17)

  • Perspėjimas, kad ateis antikristas (18–29)

2  Mano vaikeliai, visa tai jums rašau, kad nenusidėtumėte. O jeigu kuris nusidėtų, turime pas Tėvą padėjėją* – Jėzų Kristų,+ teisųjį.+  Jis yra permaldavimo auka+ už mūsų nuodėmes,+ ir ne tik už mūsų, bet ir už viso pasaulio.+  Kad esame jį pažinę, suprantame iš to, kad laikomės jo įsakymų.  Kas sako: „Aš esu jį pažinęs“, o jo įsakymų nesilaiko, tas melagis, ir tiesos jame nėra.  O kas jo žodžio laikosi, to meilė Dievui yra tapusi tobula.+ Jei laikomės žodžio, žinome, kad esame bendrystėje su juo.+  Kas sako esąs bendrystėje su juo, tas privalo gyventi, kaip jis gyveno.+  Mylimieji, rašau jums ne apie naują įsakymą, o apie seną, kurį turite nuo pradžios.+ Senasis įsakymas yra žodis, kurį girdėjote.  Kita vertus, rašau jums apie naują įsakymą, kurio laikėsi jis ir kurio laikotės jūs, nes tamsa traukiasi ir tikroji šviesa jau šviečia.+  Kas sako esąs šviesoje, bet savo brolio nekenčia,+ tas iki šiol tebėra tamsoje.+ 10  Kas myli savo brolį, yra šviesoje,+ ir niekas jo nesuklupdys. 11  O kas savo brolio nekenčia, yra tamsoje ir daro tamsos darbus.+ Jis nežino, kur eina,+ nes tamsa uždengė jam akis. 12  Rašau jums, vaikeliai, nes dėl jo vardo jums atleistos nuodėmės.+ 13  Rašau jums, tėvai, nes esate pažinę tą, kuris yra nuo pradžios. Rašau jums, jaunuoliai, nes jūs nugalėjote piktąjį.+ Parašiau jums, vaikučiai, nes jūs pažinote Tėvą.+ 14  Parašiau jums, tėvai, nes esate pažinę tą, kuris yra nuo pradžios. Parašiau jums, jaunuoliai, nes esate stiprūs,+ jumyse pasilieka Dievo žodis+ ir jūs nugalėjote piktąjį.+ 15  Nemylėkite pasaulio nei to, kas pasaulyje.+ Kas myli pasaulį, tas nemyli Tėvo.+ 16  Juk visa, kas pasaulyje, – kūno geismas,+ akių geismas,+ puikavimasis turtu – yra ne iš Tėvo, o iš pasaulio. 17  Pasaulis praeina, jo geismai irgi,+ o kas vykdo Dievo valią, tas lieka per amžius.+ 18  Vaikeliai, tai paskutinė valanda. Kaip esate girdėję, turi ateiti antikristas.+ Dabar yra atsiradę daug antikristų+ ir iš to žinome, kad ši valanda paskutinė. 19  Nors jie išėjo iš mūsų, nebuvo mūsiškiai,+ mat jeigu būtų buvę mūsiškiai, būtų pasilikę su mumis. Bet jie išėjo, nes turėjo išaiškėti, kad ne visi yra mūsiškiai.+ 20  O jūs esate patepti Šventojo+ ir visi žinote tiesą. 21  Parašiau jums ne dėl to, kad nežinotumėte tiesos,+ o dėl to, kad ją žinote ir kad iš tiesos nekyla joks melas.+ 22  Kas kitas meluoja, jei ne tas, kuris neigia, kad Jėzus yra Kristus?+ Tas yra antikristas,+ nes atmeta Tėvą ir Sūnų. 23  Kas atmeta Sūnų, tas neturi bendrystės su Tėvu.+ Kas pripažįsta Sūnų,+ tas turi bendrystę ir su Tėvu.+ 24  O jūsų širdyse tepasilieka visa, ką girdėjote nuo pradžios.+ Jeigu tai, ką girdėjote nuo pradžios, pasilieka jūsų širdyse, tada liksite bendrystėje su Sūnumi ir bendrystėje su Tėvu. 25  Štai ką jis yra mums pažadėjęs – amžinąjį gyvenimą.+ 26  Parašiau jums tai, nes kai kurie mėgina jus suklaidinti. 27  O kadangi esate jo patepti,+ nereikia, kad kas jus mokytų. Jo patepimas yra tikras, ne pramanas, jis ir moko jus apie viską.+ Tad likite bendrystėje su juo,+ kaip ir esate išmokyti. 28  Taigi dabar, vaikeliai, pasilikite bendrystėje su juo, kad kai jis pasirodys, galėtumėte be baimės kalbėti+ ir jam grįžus* netektų sugėdintiems nuo jo pasitraukti. 29  Jei žinote, kad jis yra teisus, žinote ir tai, kad kiekvienas, darantis, kas teisu, yra gimęs iš jo.+

Išnašos

Arba „užtarėją“.
Žodžiu „grįžus“ verčiamas gr. daiktavardis parousia. Žr. žodynėlyje „paruzija“.