Rodyti straipsnį

Rodyti turinį

Biblijos knygų lentelė

Hebrajiškieji ir aramėjiškieji raštai

KNYGA

KAS PARAŠĖ

PARAŠYMO VIETA

BAIGTA RAŠYTI (m. p. m. e.)

APRAŠOMASIS LAIKOTARPIS (m. p. m. e.)

Pradžios

Mozė

Dykuma

1513

Nuo sukūrimo iki 1657

Išėjimo

Mozė

Dykuma

1512

1657–1512

Kunigų

Mozė

Dykuma

1512

1 mėnuo (1512)

Skaičių

Mozė

Dykuma ir Moabo plynės

1473

1512–1473

Pakartoto Įstatymo

Mozė

Moabo plynės

1473

2 mėnesiai (1473)

Jozuės

Jozuė

Kanaanas

~​1450

1473–~​1450

Teisėjų

Samuelis

Izraelis

~​1100

~​1450–~​1120

Rūtos

Samuelis

Izraelis

~​1090

11 metų (teisėjų laikotarpis)

1 Samuelio

Samuelis, Gadas, Natanas

Izraelis

~​1078

~​1180–1078

2 Samuelio

Gadas, Natanas

Izraelis

~​1040

1077–~​1040

1 Karalių

Jeremijas

Judas

580

~​1040–911

2 Karalių

Jeremijas

Egiptas

580

~​920–580

1 Metraščių

Ezra

Jeruzalė (?)

~​460

(išskyrus 1Me 1–9 sk.) ~​1077–1037

2 Metraščių

Ezra

Jeruzalė (?)

~​460

~​1037–537

Ezros

Ezra

Jeruzalė

~​460

537–~​467

Nehemijo

Nehemijas

Jeruzalė

Po 443

456–po 443

Esteros

Mordechajas

Sūzai (Elamas)

~​475

493–~​475

Jobo

Mozė

Dykuma

~​1473

Daugiau kaip 140 metų tarp 1657 ir 1473

Psalmynas

Dovydas ir kiti

 

~​460

 

Patarlių

Saliamonas, Agūras, Lemuelis

Jeruzalė

~​717

 

Mokytojo

Saliamonas

Jeruzalė

Prieš 1000

 

Giesmių giesmė

Saliamonas

Jeruzalė

~​1020

 

Izaijo

Izaijas

Jeruzalė

Po 732

~​778–po 732

Jeremijo

Jeremijas

Judas; Egiptas

580

647–580

Raudų

Jeremijas

Netoli Jeruzalės

607

 

Ezechielio

Ezechielis

Babilonas

~​591

613–~​591

Danieliaus

Danielius

Babilonas

~​536

618–~​536

Ozėjo

Ozėjas

Samarijos sritis

Po 745

Prieš 804–​po 745

Joelio

Joelis

Judas

~​820 (?)

 

Amoso

Amosas

Judas

~​804

 

Abdijo

Abdijas

 

~​607

 

Jonos

Jona

 

~​844

 

Michėjo

Michėjas

Judas

Prieš 717

~​777–717

Nahumo

Nahumas

Judas

Prieš 632

 

Habakuko

Habakukas

Judas

~​628 (?)

 

Sofonijo

Sofonijas

Judas

Prieš 648

 

Agėjo

Agėjas

Jeruzalė

520

112 dienų (520)

Zacharijo

Zacharijas

Jeruzalė

518

520–518

Malachijo

Malachijas

Jeruzalė

Po 443

 

Graikiškieji raštai

KNYGA

KAS PARAŠĖ

PARAŠYMO VIETA

BAIGTA RAŠYTI (m. e. m.)

APRAŠOMASIS LAIKOTARPIS

Mato

Matas

Izraelis

~​41

2 m. p. m. e.–​33 m. e. m.

Morkaus

Morkus

Roma

~​60–65

29–33 m. e. m.

Luko

Lukas

Cezarėja

~​56–58

3 m. p. m. e.–​33 m. e. m.

Jono

Jonas

Efezas arba jo apylinkės

~​98

29–33 m. e. m. (išskyrus įžangą)

Apaštalų darbai

Lukas

Roma

~​61

33–~​61 m. e. m.

Romiečiams

Paulius

Korintas

~​56

 

1 Korintiečiams

Paulius

Efezas

~​55

 

2 Korintiečiams

Paulius

Makedonija

~​55

 

Galatams

Paulius

Korintas arba Sirijos Antiochija

~​50–52

 

Efeziečiams

Paulius

Roma

~​60–61

 

Filipiečiams

Paulius

Roma

~​60–61

 

Kolosiečiams

Paulius

Roma

~​60–61

 

1 Tesalonikiečiams

Paulius

Korintas

~​50

 

2 Tesalonikiečiams

Paulius

Korintas

~​51

 

1 Timotiejui

Paulius

Makedonija

~​61–64

 

2 Timotiejui

Paulius

Roma

~​65

 

Titui

Paulius

Makedonija (?)

~​61–64

 

Filemonui

Paulius

Roma

~​60–61

 

Hebrajams

Paulius

Roma

~​61

 

Jokūbo

Jokūbas (Jėzaus brolis)

Jeruzalė

Prieš 62

 

1 Petro

Petras

Babilonas

~​62–64

 

2 Petro

Petras

Babilonas (?)

~​64

 

1 Jono

Jonas

Efezas arba jo apylinkės

~​98

 

2 Jono

Jonas

Efezas arba jo apylinkės

~​98

 

3 Jono

Jonas

Efezas arba jo apylinkės

~​98

 

Judo

Judas (Jėzaus brolis)

Izraelis (?)

~​65

 

Apreiškimas

Jonas

Patmo sala

~​96

 

[Ne visų knygų rašytojai ir parašymo vietos tiksliai žinomi. Metai daugiausia nurodomi apytikriai.]