Skaitykite, kaip dešimt Jokūbo sūnų pardavė savo brolį Juozapą į vergiją. Skaitykite pieštinį pasakojimą svetainėje arba šį PDF failą atsispausdinkite.