Perskaitykite vaikui eilėraštį ir drauge patyrinėkite paveikslėlius.