Rodyti straipsnį

Kas yra Apreiškimo 13 skyriuje aprašytas žvėris su septyniomis galvomis?

Kas yra Apreiškimo 13 skyriuje aprašytas žvėris su septyniomis galvomis?

Žvėris su septyniomis galvomis, pirmą kartą paminėtas Apreiškimo 13:1, vaizduoja viso pasaulio politinę sistemą.

  • Jis turi valdžią, galią ir sostą; vadinasi, tai kažkoks politinis subjektas (Apreiškimo 13:2).

  • „Jam duota valdžia visoms giminėms, gentims, kalboms ir tautoms“, taigi jis – kažkas daugiau negu vienos valstybės valdžia (Apreiškimo 13:7).

  • Jis pasižymi keturių žvėrių, apie kuriuos pranašaujama Danieliaus 7:2–8, ypatybėmis: išvaizda panaši į leopardo, letenos tarsi lokio, nasrai lyg liūto, turi dešimt ragų. Danieliaus pranašystėje tie keturi žvėrys vaizduoja atskirus karalius, arba karalystes, kurios turėjo valdyti viena po kitos (Danieliaus 7:17, 23). Vadinasi, Apreiškimo 13 skyriuje paminėtas žvėris reiškia politinių jėgų junginį.

  • Jis išniro „iš jūros“ – Dievo vadovavimą atmetusių žmonijos masių, iš kurių ir kyla žmonių valdžios (Apreiškimo 13:1; Izaijo 17:12, 13).

  • Biblijoje sakoma, kad žvėries skaičius 666 yra „žmogaus skaičius“ (Apreiškimo 13:17, 18). Tai reiškia, kad žvėris yra ne dvasinės, demoniškos, o žmogiškos prigimties.

Nors apskritai tautos retai kada tarpusavyje sutaria, dėl vieno dalyko jų nuostata tokia pati: visos pasiryžusios išlaikyti valdžią savo rankose ir neperleisti jos Dievo Karalystei (Psalmyno 2:2). Ateityje tautos taip pat vieningai stos į kovą su Jėzaus Kristaus vadovaujama Dievo kareivija, tačiau tame Armagedono kare pražus (Apreiškimo 16:14, 16; 19:19, 20).

„Dešimt ragų ir septynios galvos“

O ką reiškia mūsų aptariamo žvėries „dešimt ragų ir septynios galvos“? Atsakymą randame toliau skaitydami Apreiškimo knygą. Joje paminėta to „žvėries statula“ – skaisčiai raudonas žvėris, taip pat turintis septynias galvas ir dešimt ragų (Apreiškimo 13:1, 14, 15; 17:3). Pasakyta, kad septynios šio raudonojo žvėries galvos yra „septyni karaliai“, arba septynios politinės jėgos (Apreiškimo 17:9, 10).

Iš to išplaukia, kad Apreiškimo 13:1 paminėto žvėries septynios galvos irgi vaizduoja septynias didžiąsias politines jėgas – tas, kurios dominavo pasaulyje ir engė Dievui tarnaujančius žmones. Tai Egiptas, Asirija, Babilonas, Medija ir Persija, Graikija, Roma ir galiausiai – Didžioji Britanija su Jungtinėmis Valstijomis. Kai kurie Biblijoje minimi skaičiai turi simbolinę prasmę. Pavyzdžiui, dešimt dažnai reiškia visybę, visumą. Jeigu darome išvadą, kad dešimt žvėries ragų vaizduoja visas dideles ir mažas suverenias valstybes, tai ant tų ragų esančios diademos, arba vainikai (valdžios simbolis), rodo, jog kiekviena tų valstybių turi tam tikrą politinę galią, nors tuo metu pasaulyje dominuoja viena iš jau minėtų didžiųjų politinių jėgų.