Rodyti straipsnį

Ar Dievas yra Trejybė?

Ar Dievas yra Trejybė?

 Nemažai krikščioniškų denominacijų moko, kad Dievas yra Trejybė. Tačiau leidinyje The Encyclopædia Britannica rašoma: „Nei žodžio „Trejybė“, nei aiškaus šios doktrinos išdėstymo Naujajame Testamente nėra [...]. Ta doktrina rutuliojosi palaipsniui per keletą šimtmečių ir sukėlė daugybę ginčų.“

 Niekur Biblijoje apie Dievą nekalbama kaip apie Trejybės dalį. Pagalvokite, ką rodo šios Šventojo Rašto ištraukos:

 „Viešpats, mūsų Dievas, yra vienatinis Viešpats“ (Pakartoto Įstatymo 6:4, Juozapo Jono Skvirecko vertimas).

 „Tu vienas, kurio vardas Viešpats, esi Aukščiausiasis visoje žemėje“ (Psalmyno 83:18).

 „Tai yra amžinasis gyvenimas – kad jie pažintų tave, vienintelį tikrąjį Dievą, ir tavo siųstąjį, Jėzų Kristų“ (Jono 17:3).

 „Dievas ir yra vienas“ (Galatams 3:20).

 Nors dauguma krikščioniškų denominacijų moko, kad Dievas – Trejybė, ką apie tai manote jūs?