Rodyti straipsnį

Rodyti antro lygio meniu

Jehovos liudytojai

lietuvių

Ar Dievas yra Trejybė?

Ar Dievas yra Trejybė?

Nemažai krikščioniškų denominacijų moko, kad Dievas yra Trejybė. Tačiau leidinyje The Encyclopædia Britannica rašoma: „Nei žodžio „Trejybė“, nei aiškaus šios doktrinos išdėstymo Naujajame Testamente nėra [...]. Ta doktrina rutuliojosi palaipsniui per keletą šimtmečių ir sukėlė daugybę ginčų.

Niekur Biblijoje apie Dievą nekalbama kaip apie Trejybės dalį. Pagalvokite, ką rodo šios Šventojo Rašto ištraukos:

Viešpats, mūsų Dievas, yra vienatinis Viešpats“ (Pakartoto Įstatymo 6:4, Juozapo Jono Skvirecko vertimas).

Tu vienas, kurio vardas Viešpats, esi Aukščiausiasis visoje žemėje“ (Psalmyno 83:19 [83:18]).

Tai yra amžinasis gyvenimas — kad jie pažintų tave, vienintelį tikrąjį Dievą, ir tavo siųstąjį, Jėzų Kristų“ (Jono 17:3).

Dievas ir yra vienas“ (Galatams 3:20).

Nors dauguma krikščioniškų denominacijų moko, kad Dievas — Trejybė, ką apie tai manote jūs?