Skirtingų rasių vyro ir moters santuokai Dievas neprieštarauja, nes jo akyse visos rasės yra lygios. Biblijoje sakoma: „Dievas nėra šališkas, — jam priimtinas bet kurios tautos žmogus“ (Apaštalų darbų 10:34, 35).

Apsvarstykime dar keletą principų, susijusių su rasių lygybe ir santuoka.

Visos rasės kilo iš tų pačių protėvių

Visi žmonės yra kilę iš pirmojo žmogaus Adomo ir jo žmonos Ievos, kuri Biblijoje vadinama „visų gyvųjų motina“ (Pradžios 3:20). Todėl apie Dievą Biblija sako: „Iš vieno žmogaus jis iškildino visas žmonių tautas“ (Apaštalų darbų 17:26). Taigi visi žmonės yra vienos šeimos nariai. Tačiau ką daryti, jeigu gyvenate ten, kur nepalankiai žiūrima į kitos rasės ar socialinės padėties žmones?

Apie ką reikėtų pasitarti

Nors skirtingų rasių vyro ir moters santuokai Dievas pritaria, tokį kaip jo požiūrį turi ne visi žmonės (Izaijo 55:8, 9). Jeigu ketinate tuoktis su kitos rasės asmeniu, jums abiem reikėtų aptarti šiuos klausimus:

  • ką darysite susidūrę su vietos gyventojų ar šeimos narių priešiškumu?

  • kaip savo vaikams padėsite atlaikyti išankstinį nusistatymą?

Jei apie tai iš anksto pasitarsite, lengviau įveiksite kliūtis, galinčias trukdyti jūsų šeimos laimei (Patarlių 13:10; 21:5).