Rodyti straipsnį

Rodyti antro lygio meniu

Jehovos liudytojai

lietuvių

Ko reikia, kad suprastumėte Bibliją?

Ko reikia, kad suprastumėte Bibliją?

Bibliją suprasti padeda pati Biblija. Dievo Žodžio supratimas nė vienam nėra „nei per sunkus, ne per tolimas“ (Pakartoto Įstatymo 30:11).

Ko reikia

  1. Turėti teisingą požiūrį. Neabejokite, kad Biblija — Dievo Žodis. Būkite nuolankus, nes „Dievas išpuikėliams priešinasi“ (1 Tesalonikiečiams 2:13; Jokūbo 4:6). Vis dėlto niekuo netikėkite aklai. Dievas nori, kad mąstytumėte savo galva (Romiečiams 12:1, 2).

  2. Melsti išminties. Nesiremk vien savo įžvalga“, — sakoma Biblijoje, Patarlių 3:5. Kad suprastumėte Bibliją, išminties prašykite Dievą (Jokūbo 1:5).

  3. Laikytis reguliarumo. Pajusite daug didesnę naudą, jei Bibliją nagrinėsite reguliariai, o ne priešokiais (Jozuės 1:8).

  4. Tyrinėti temomis. Bibliją tyrinėti temomis, klausimas po klausimo, — labai geras būdas sužinoti, ko ji moko. Pradėję nuo, taip sakant, „pradinio mokslo“, po truputį „veržkimės į brandumą“ (Hebrajams 6:1, 2). Lygindamas įvairias Šventojo Rašto eilutes tarpusavyje, pamatysite, kaip jos viena kitą paaiškina. Taip suprasite net ir tai, kas iš pažiūros yra „sunkiai suprantami dalykai“ (2 Petro 3:16).

  5. Priimti pagalbą. Biblija rodo, kaip naudinga pasitelkti į pagalbą žmones, kurie Dievo Žodį išmano (Apaštalų darbų 8:30, 31). Mes, Jehovos liudytojai, siūlome nemokamas Biblijos studijas. Per jas Bibliją tyrinėjame taip, kaip tai darė krikščionys pirmajame amžiuje — viską aiškiname remdamiesi „Raštų žodžiais“ (Apaštalų darbų 17:2, 3).

Ko nereikia

  1. Didelių gabumų ar išsimokslinimo. Nors Jėzaus apaštalus kai kas laikė „nemokytais, paprastais žmonėmis“, apaštalai puikiai suprato Rašto tiesas ir sugebėjo mokyti jų kitus (Apaštalų darbų 4:13).

  2. Pinigų. Biblijos mokymus sužinoti galite visiškai nemokamai. Savo mokiniams Jėzus sakė: „Dovanai gavote, dovanai ir duokite“ (Mato 10:8).