Skaisčiai raudonas žvėris, apie kurį rašoma Apreiškimo 17 skyriuje, simbolizuoja organizaciją, kurios tikslas yra suvienyti pasaulio tautas ir joms atstovauti. Tokia organizacija anksčiau buvo Tautų Sąjunga, dabar – Jungtinės Tautos.

Kuo skaisčiai raudonas žvėris pasižymi

 1. Politinis subjektas. Skaisčiai raudonas žvėris turi „septynias galvas“, kurios vaizduoja „septynis kalnus“ ir „septynis karalius“, tai yra valdžią turinčias galybes (Apreiškimo 17:9, 10). Kalnai ir žvėrys Biblijoje simbolizuoja valstybes (Jeremijo 51:24, 25; Danieliaus 2:44, 45; 7:17, 23).

 2. Viso pasaulio politinės sistemos atvaizdas. Skaisčiai raudonas žvėris yra panašus į Apreiškimo 13 skyriuje aprašytą žvėrį su septyniomis galvomis, kuris simbolizuoja viso pasaulio politinę sistemą. Abu žvėrys turi po septynias galvas, po dešimt ragų ir Dievą žeidžiančius vardus (Apreiškimo 13:1; 17:3). Šie akivaizdūs panašumai negali būti atsitiktinumas. Skaisčiai raudonas žvėris yra viso pasaulio politinės sistemos atvaizdas (Apreiškimo 13:15).

 3. Galią suteikia kitos politinės jėgos. Skaisčiai raudonas žvėris „kyla iš“ kitų valdžią turinčių galybių, tai yra egzistuoja jų remiamas (Apreiškimo 17:11, 17).

 4. Palaiko ryšius su religijomis. Ant skaisčiai raudono žvėries „sėdi“ Didžioji Babelė – klaidingos pasaulio religijos kartu paėmus. Tai reiškia, kad religijos žvėriui daro įtaką (Apreiškimo 17:3–5).

 5. Rodo nepagarbą Dievui. Žvėris yra „pilnas Dievą žeidžiančių vardų“ (Apreiškimo 17:3).

 6. Laikinai neveiklus. Skaisčiai raudonas žvėris kurį laiką turėjo būti „bedugnėje“ *, kitaip sakant, neveiklus, bet paskui vėl iškilti (Apreiškimo 17:8).

Biblijos pranašystė pildosi

Kodėl galima teigti, kad Biblijoje išpranašautas skaisčiai raudonas žvėris yra būtent Jungtinių Tautų Organizacija ir jos pirmtakė Tautų Sąjunga?

 1. Politinis subjektas. Jungtinių Tautų Organizacija „grindžiama visų jos narių suverenios lygybės principu“ *, taigi remia viso pasaulio politinę sistemą.

 2. Viso pasaulio politinės sistemos atvaizdas. 2011 metais į Jungtines Tautas įstojo 193-ia valstybė. Todėl ši organizacija tvirtina, kad atstovauja daugumai pasaulio tautų ir valstybių.

 3. Galią suteikia kitos politinės jėgos. Jungtinės Tautos egzistuoja tik dėl to, kad yra remiamos savo narių, ir turi tiek galios bei valdžios, kiek suteikia valstybės narės.

 4. Palaiko ryšius su religijomis. Kaip anksčiau Tautų Sąjungą, taip dabar Jungtines Tautas remia įvairios pasaulio religijos. *

 5. Rodo nepagarbą Dievui. Jungtinės Tautos buvo įkurtos siekiant „palaikyti tarptautinę taiką bei saugumą“ *. Nors šis tikslas yra kilnus, iš tikro Jungtinių Tautų Organizacija niekina Dievą, nes tvirtina padarysianti tai, ką padaryti gali tik Dievo Karalystė (Psalmyno 46:10 [46:9]; Danieliaus 2:44).

 6. Laikinai neveikli. Po Pirmojo pasaulinio karo buvo įkurta Tautų Sąjunga, kurios tikslas buvo palaikyti taiką. Tačiau šiai organizacijai nepavyko užkirsti kelio tarptautiniams konfliktams, todėl 1939 metais prasidėjus Antrajam pasauliniam karui ji nustojo veikti. 1945-aisiais, karui pasibaigus, buvo įkurta Jungtinių Tautų Organizacija. Jos tikslai, veikimo metodai ir struktūra iš esmės yra tokie patys kaip Tautų Sąjungos.

^ pstr. 9 Kaip sakoma leidinyje Vine’s Expository Dictionary of Old and New Testament Words, graikiškas žodis, verčiamas „bedugnė“, reiškia „neišmatuojama gelmė“. Biblijos Karaliaus Jokūbo versijoje šis žodis verčiamas „bedugnė duobė“. Žodis „bedugnė“ Biblijoje reiškia įkalinimo arba visiško neveiklumo vietą ar būseną.

^ pstr. 12 Žiūrėkite Jungtinių Tautų Chartijos 2 straipsnį.

^ pstr. 15 Pavyzdžiui, keliasdešimčiai protestantiškų denominacijų Jungtinėse Valstijose atstovaujanti taryba 1918 metais pareiškė, kad Tautų Sąjunga yra „politinė Dievo Karalystės žemėje išraiška“. 1965-aisiais budistų, hinduistų, judėjų, katalikų, musulmonų, protestantų ir rytų stačiatikių atstovai buvo susirinkę San Fransiske išreikšti palaikymo Jungtinėms Tautoms ir už jas pasimelsti. 1979-aisiais popiežius Jonas Paulius II pasakė turįs viltį, kad Jungtinės Tautos „visada bus aukščiausiasis taikos ir teisingumo teismas“.

^ pstr. 16 Žiūrėkite Jungtinių Tautų Chartijos 1 straipsnį.