Rodyti straipsnį

Rodyti antro lygio meniu

Jehovos liudytojai

lietuvių

Ar Biblijoje skaičiai turi simbolinę reikšmę? Ar numerologija derinasi su Biblija?

Ar Biblijoje skaičiai turi simbolinę reikšmę? Ar numerologija derinasi su Biblija?

Dažniausiai skaičius Biblijoje reikia suprasti tiesiogiai, tačiau kartais jie turi simbolinę reikšmę. Ar tam tikras skaičius yra simbolis, paprastai galima suprasti iš konteksto. Štai keletas skaičių, kurie kartais Biblijoje turi simbolinę reikšmę:

  • 1 Reiškia vienovę. Pavyzdžiui, Jėzus meldė Dievą dėl savo sekėjų: „Prašau [...]: kad jie visi būtų viena — kaip tu, Tėve, esi manyje ir aš tavyje“ (Jono 17:20, 21; Mato 19:6).

  • 2 Sprendžiant teisminius klausimus tiesa patvirtinama dviejų žmonių liudijimu (Pakartoto Įstatymo 17:6). Panašiai ir regėjimo ar pranešimo pakartojimas patvirtina jo patikimumą ir tikrumą. Pavyzdžiui, Juozapas, išaiškinęs Egipto faraonui jo sapną, pridūrė: „Tai, kad faraonas sapnavo tą patį sapną du sykius, reiškia, jog reikalas Dievo nuspręstas“ (Pradžios 41:32). Pranašystėje „du ragai“ gali reikšti dvivaldystę, kaip kad pranašui Danieliui buvo pasakyta apie Medijos ir Persijos imperiją (Danieliaus 8:20, 21; Apreiškimo 13:11).

  • 3 Trijų liudytojų parodymais tiesa įrodoma, o pakartojimas tris kartus ją užtvirtina arba pabrėžia (Ezechielio 21:32 [21:27], Apaštalų darbų 10:9-16; Apreiškimo 4:8; 8:13).

  • 4 Nurodo kažką, kas savo forma ar veikimu yra visa apimantis; pavyzdžiui, „keturiuose žemės kampuose“ (Apreiškimo 7:1; Izaijo 11:12; Apreiškimo 21:16).

  • 6 Šis skaičius — vienu mažiau už septynis, kuris dažnai reiškia užbaigtumą, todėl vaizduoja kažką, kas neužbaigta, su trūkumais arba tai, kas yra susiję su Dievo priešais (1 Metraščių 20:6; Danieliaus 3:1; Apreiškimo 13:18).

  • 7 Simbolizuoja tai, kas užbaigta. Pavyzdžiui, Dievas izraelitams liepė aplink Jerichą žygiuoti septynias dienas po kartą, o septintąją dieną miestą apeiti septynis kartus (Jozuės 6:15). Panašia reikšme septyni Biblijoje vartojamas gana dažnai (Kunigų 4:6; 25:8; 26:18; Psalmyno 119:164; Apreiškimo 1:20; 13:1; 17:10). Kai Jėzus Petrui pasakė, kad atleisti broliui jis turi „ne iki septynių“, o „iki septyniasdešimt septynių kartų“, skaičiaus septyni pakartojimas reiškia „neribotai“ (Mato 18:21, 22).

  • 10 Gali reikšti kažko visumą arba bendrą sumą (Išėjimo 34:28; Luko 19:13; Apreiškimo 2:10).

  • 12 Vaizduoja tobulą Dievo sutvarkymą. Pavyzdžiui, apaštalas Jonas dangaus regėjime matė miestą su „dvylika pamatinių akmenų ir ant jų buvo dvylikos Avinėlio apaštalų dvylika vardų“ (Apreiškimo 21:14; Pradžios 49:28). Panašią reikšmę turi ir skaičiai, gauti dvylika padauginus iš dviejų ar didesnio skaičiaus (Apreiškimo 4:4; 7:4-8).

  • 40 Kartais šis skaičius minimas nurodant, kiek truks tam tikra bausmė ar teisminio nuosprendžio vykdymas (Pradžios 7:4; Ezechielio 29:11, 12).

Numerologija ir gematrija

Nors kai kuriems skaičiams Biblijoje suteikiama simbolinė reikšmė, tai nėra numerologija. Numerologai skaičiuose, jų deriniuose ir skaitmenų sumose bando įžvelgti magišką prasmę. Pavyzdžiui, žydų kabalistai tyrinėjo hebrajiškuosius raštus naudodamiesi sistema, vadinama gematrija; hebrajų abėcėlės raidėms priskyrę tam tikrą skaitinę vertę jie ieškojo užslėpto kodo. Numerologija yra viena iš būrimo formų, o būrimą Dievas smerkia (Pakartoto Įstatymo 18:10-12).