Rodyti straipsnį

Rodyti antro lygio meniu

Jehovos liudytojai

lietuvių

Koks yra „paskutinių dienų“, arba „pabaigos laiko“, ženklas?

Koks yra „paskutinių dienų“, arba „pabaigos laiko“, ženklas?

Biblijoje išpranašauta, kokie įvykiai ir kokia pasaulio padėtis liudys, „kad ši santvarka baigiasi“, arba kad artėja „pasaulio pabaiga“ (Mato 24:3; Č. Kavaliausko vertimas). Šios pranašystės turi pildytis laikotarpiu, Biblijoje vadinamu „paskutinėmis dienomis“ ir „pabaigos laiku“ (2 Timotiejui 3:1; Danieliaus 8:19, A. Jurėno vertimas). Toliau pateikiami ryškiausi „paskutinių dienų“, arba „pabaigos laiko“, požymiai.

 • Didelio masto karai (Mato 24:7; Apreiškimo 6:4).

 • Maisto nepriteklius (Mato 24:7; Apreiškimo 6:5, 6).

 • Dideli žemės drebėjimai (Luko 21:11).

 • Marai, baisios ligos (Luko 21:11).

 • Išaugęs nusikalstamumas (Mato 24:12).

 • Žemės niokojimas (Apreiškimo 11:18).

 • Į bloga pasikeitusi visuomenės elgsena, daugelis žmonių „nedėkingi, neištikimi, [...] nesukalbami, šmeižikai, nesusivaldantys, nesutramdomi, nemylintys to, kas gera, išdavikai, kietakakčiai, pasipūtę“ (2 Timotiejui 3:1–4).

 • Yrančios šeimos, „prigimtinės meilės“ stoka, vaikų neklusnumas tėvams (2 Timotiejui 3:2, 3).

 • Atšalusi daugumos meilė Dievui (Mato 24:12).

 • Akivaizdi veidmainystė religijose (2 Timotiejui 3:5).

 • Aiškėjantis Biblijos pranašysčių, tarp jų ir apie „paskutines dienas“, supratimas (Danieliaus 12:4).

 • Gerosios naujienos apie Karalystę skelbimas visame pasaulyje (Mato 24:14).

 • Visuotinis abejingumas požymiams, liudijantiems apie artėjančią pabaigą, jų neigimas (Mato 24:37–39; 2 Petro 3:3, 4).

 • Visų šių pranašysčių – ne vienos ar keleto iš jų – pildymasis tuo pačiu metu (Mato 24:33).

Ar mes gyvename „paskutinėmis dienomis“?

Taip. Iš įvykių pasaulyje ir Biblijos chronologijos galima spręsti, kad „paskutinės dienos“ prasidėjo 1914-aisiais. Tais metais danguje buvo įsteigta Dievo Karalystė. Viena, ko ši valdžia pirmiausia ėmėsi, – iš dangaus išmetė Šėtoną su jo demonais ir nuo šiol leidžia jiems veikti tik žemės srityje (Apreiškimo 12:7–12). Šėtono įtaka akivaizdi iš sugedusios žmonių mąstysenos ir elgesio. Todėl Biblijoje ir pasakyta, kad „paskutinėmis dienomis užeis sunkūs laikai“ (2 Timotiejui 3:1).