Rodyti straipsnį

Rodyti antro lygio meniu

Jehovos liudytojai

lietuvių

Kodėl nepavyksta įvesti pasaulyje taikos?

Kodėl nepavyksta įvesti pasaulyje taikos?

Žmonėms niekaip nepavyksta įvesti visuotinės taikos. Pateikiame keletą priežasčių, kodėl galime būti tikri, kad šio tikslo žmonija neįgyvendins.

  • Ne nuo asmens priklauso galia eiti ir nustatyti kryptį savo žingsniams“ (Jeremijo 10:23, Algirdo Jurėno vertimas). Ne žmogui skirta valdyti žmones. Nei mums duota tam reikalingų sugebėjimų, nei apskritai turime teisę. Todėl visuotinė taika ir lieka nepasiekiama.

  • Nepasitikėkite kunigaikščiais, žmonėmis, iš kurių pagalbos nesulauksite. Jų dvasiai išėjus iš kūno, jų kūnas sugrįžta į žemę ir tuo baigiasi jų užsimojimai“ (Psalmyno 146:3, 4, Alfredo Vėliaus vertimas). Net jeigu kuri valdžia ir užsimoja atrasti nesantaikos šaknį ir ją išrauti, vis tiek to padaryti nesugeba.

  • Paskutinėmis dienomis užeis sunkūs laikai, nes žmonės bus [...] nesutramdomi, nemylintys to, kas gera, išdavikai, kietakakčiai, pasipūtę“ (2 Timotiejui 3:1-4). Gyvename dabartinio sugedusio pasaulio „paskutinėmis dienomis“. Siekti taikos labai kliudo išpranašauti tarp žmonių vyraujantys būdo bruožai.

  • Vargas žemei ir jūrai, nes pas jus nukrito Velnias. Jis baisiai įpykęs ir žino turįs mažai laiko“ (Apreiškimo 12:12). Dievo priešas Šėtonas dabar gali veikti tik žemėje. Savo žiaurumu jis mėgina užkrėsti ir žmones. Kol Šėtonas tebėra „šio pasaulio valdovas“, pasaulinės taikos ir ramybės tikėtis beprasmiška (Jono 12:31).

  • Ji sutrupins į šipulius visas anas karalystes ir padarys joms galą, o pati tvers amžinai“ (Danieliaus 2:44). Dievo Karalystė sutrupins visas Dievo viešpatystės nepripažįstančias valdžias. Būtent ji, o ne kokia žmonių valdžia įves pasaulyje visuotinę taiką (Psalmyno 145:16).