Jėzus savo sekėjams neliepė nei turėti, nei neturėti vaikų. Jokių nurodymų šia tema nedavė ir nė vienas iš jo mokinių. Šeimos planavimas Šventajame Rašte apskritai niekur nesmerkiamas. Todėl šiuo atveju taikytinas principas iš Romiečiams 14:12: „Kiekvienas duosime Dievui apyskaitą už save.

Sutuoktinių poros gali laisvai apsispręsti, ar norės turėti vaikų, jei taip, — kiek ir kada. Žinoma, kontracepcija, skirta nėštumui nutraukti, krikščionims nepriimtina. Bet jei vyras ir žmona sutaria naudoti kontracepciją, siekdami išvengti pastojimo, toks sprendimas — jų asmeninis reikalas. Niekas negali dėl to jų smerkti (Romiečiams 14:4, 10-13).