Norėti suvokti, kodėl žmogus miršta, – labai natūralu. Šis klausimas ypač aktualus tampa netekus artimo. Biblija atsako: „Mirties geluonis yra nuodėmė“ (1 Korintiečiams 15:56).

Kodėl visi žmonės daro nuodėmes ir miršta?

Pirmieji žmonės Adomas ir Ieva nusidėjo Dievui ir dėl to neteko gyvybės (Pradžios 3:17–19). Jų maištas prieš Dievą vedė tik į mirtį, nes „gyvenimo šaltinis“ yra Dievas (Psalmyno 36:9; Pradžios 2:17).

Tą defektą – nuodėmę – Adomas perdavė visiems savo palikuonims. Biblijoje skaitome: „Per vieną žmogų į pasaulį įėjo nuodėmė ir per nuodėmę – mirtis, ir taip mirtis prasiskverbė į visus žmones, mat visi nusidėjo“ (Romiečiams 5:12). Visi žmonės miršta, nes yra nuodėmingi (Romiečiams 3:23).

Kaip mirtis bus pašalinta

Dievas pažadėjo, kad atėjus metui „jis visiems laikams sunaikins mirtį“ (Izaijo 25:8). Kad žmonės nebemirtų, Dievas turi pašalinti pagrindinę mirties priežastį – nuodėmę. Jis tai padarys per Jėzų Kristų, kuris, kaip rašoma Biblijoje, „naikina pasaulio nuodėmę“ (Jono 1:29; 1 Jono 1:7).