Į kai kurias maldas Dievas neatsako. Biblijoje pateikiamos dvi priežastys.

1. Malda nesiderina su Dievo valia

Dievas nepatenkina prašymo, kuris neatitinka jo valios, kitaip sakant, Biblijoje užrašytų reikalavimų (1 Jono 5:14). Pavyzdžiui, esame perspėjami, kad nebūtume godūs. Lošimas iš pinigų kursto godulystę (1 Korintiečiams 6:9, 10). Vadinasi, Dievas neatsakys į prašymą padėti laimėti loterijoje. Jis nėra koks džinas, pildantis kiekvieną norą. Ir dėl to turėtume džiaugtis. Priešingu atveju tektų bijoti, nes nežinia, ko Dievą prašytų kiti (Jokūbo 4:3).

2. Dievui nepatinka žmogaus, kuris meldžiasi, darbai

Dievas neišklauso žmogaus, savo poelgiais akivaizdžiai nepaisančio jo normų. Štai ką jis pasakė tiems, kas tvirtino tarnaują Dievui, bet darbais jį piktino: „Kai jūs tiesite rankas, aš nukreipsiu savo akis nuo jūsų. Net jei ilgai melsitės, aš jūsų negirdėsiu. Jūsų rankos kruvinos!“ (Izaijo 1:15) Vis dėlto maldas Dievas būtų išklausęs, jei tik jie būtų pametę savo piktus kelius (Izaijo 1:18).