Rodyti straipsnį

Rodyti antro lygio meniu

Jehovos liudytojai

lietuvių

Kodėl Dievas leido vykdyti holokaustą?

Kodėl Dievas leido vykdyti holokaustą?

Daugelis šito klausiančių patys yra nuo holokausto nukentėję, tad trokšta ne tik išgirsti atsakymus, bet ir sulaukti paguodos. Kitiems dėl holokausto žiaurybių sunku tikėti Dievą.

Kokių esama klaidingų nuomonių apie Dievą ir holokaustą

Mitas. Klausti Dievo, kodėl jis leido žmonėms vykdyti holokaustą, nedera.

Faktas. Senovėje tikintieji klausdavo Dievą, kodėl jis leidžia egzistuoti blogiui. Pavyzdžiui, pranašas Habakukas Dievo paklausė: „Kodėl man leidi patirti nedorybę ir vargą? Priespauda ir smurtas prieš mane, visur kyla vaidai ir barniai“ (Habakuko 1:3, Kosto Burbulio vertimas). Dievas ne tik nesupyko ant Habakuko, bet ir panorėjo, kad tie klausimai būtų užrašyti Biblijoje.

Mitas. Dievui nerūpi, kad žmonės kenčia.

Faktas. Dievas nekenčia blogio ir jo padarinių (Patarlių 6:16-19). Nojaus dienomis Dievui „gėlė širdį“ dėl žemėje plintančio smurto (Pradžios 6:5, 6). Be abejo, holokaustas Dievui taip pat sukėlė daug skausmo (Malachijo 3:6).

Mitas. Holokaustas buvo Dievo bausmė žydams.

Faktas. Dievas pirmajame mūsų eros amžiuje leido romėnams sunaikinti Jeruzalę (Mato 23:37—24:2). Tačiau nuo tada jis jokios etninės grupės neišskiria — nerodo ypatingo palankumo ir nebaudžia. Dievui „nėra skirtumo tarp žydo ir graiko“ (Romiečiams 10:12).

Mitas. Jeigu egzistuotų Dievas — mylintis žmones ir visagalis, — jis būtų užkirtęs kelią holokaustui.

Faktas. Nors Dievas kančių niekada nesukelia, kartais jis leidžia mums laikinai pakentėti (Jokūbo 1:13; 5:11).

Kodėl Dievas leido vykdyti holokaustą?

Dievas tai leido dėl tos pačios priežasties, dėl kurios jis leidžia egzistuoti visokiam blogiui, — kad būtų atsakyta į senovėje iškeltus moralinius klausimus. Biblijoje tiesiai sakoma, kad dabar pasaulį valdo ne Dievas, o Šėtonas (Luko 4:1, 2, 6; Jono 12:31). Apačioje nurodytame straipsnyje išsamiai paaiškinta, kodėl Dievas leidžia žmonijai kentėti, tad čia aptarsime tik du esminius Biblija pagrįstus faktus, padedančius suprasti, kodėl Dievas holokaustui neužkirto kelio.

  1. Holokausto priežastis — piktnaudžiavimas valios laisve. Pirmiesiems žmonėms Adomui ir Ievai Dievas pasakė, ko iš jų tikisi, tačiau nevertė jam paklusti. Jie pasirinko neklusnumo Dievui kelią — ėmė patys spręsti, kas gera ir kas bloga. Dėl tokio pirmosios poros apsisprendimo — taip pat dėl blogų daugelio žmonių sprendimų per visą istoriją — žmonija kenčia skaudžias pasekmes (Pradžios 2:17; 3:6; Romiečiams 5:12). Knygoje Statement of Principles of Conservative Judaism taikliai pasakyta: „Didumą žmonijos kančių sukelia mūsų piktnaudžiavimas Dievo duota valios laisve.“ Dievas valios laisvės iš žmonių neatėmė — davė laiko tvarkyti savo reikalus be jo vadovavimo.

  2. Dievas atitaisys holokausto padarytą žalą. Dievas žada prikelti iš mirties milijonus žmonių, tarp jų ir holokausto aukas. Jis taip pat pasirūpins, kad pergyvenusieji holokaustą išsivaduotų iš skausmingų prisiminimų (Izaijo 65:17; Apaštalų darbų 24:15). Dievo meilė žmonijai laiduoja, kad šiuos pažadus jis įvykdys (Jono 3:16).

Nemažai tų, kurie išliko gyvi per holokaustą, suvokę, kodėl Dievas leidžia keroti blogiui ir kaip jis atitaisys padarytą žalą, išsaugojo savo tikėjimą Dievu ir rado gyvenimo prasmę.

 

Pasidomėkite

KO IŠ TIKRŲJŲ MOKO BIBLIJA?

Kodėl Dievas leidžia, kad kentėtume?

Daugelis mano, kad dėl visų blogybių pasaulyje kaltas Dievas. O kokia jūsų nuomonė? Sužinokite, kaip Dievas paaiškina, kodėl kenčiame.