Dievas tikisi, kad jį artimai pažinsite, tapsite jo draugu ir iš meilės tarnausite jam visa širdimi — tokia jo valia (Mato 22:37, 38; Jokūbo 4:8). Kaip vykdyti Dievo valią, mokomės iš Jėzaus Kristaus (Jono 7:16, 17). Jėzus apie Dievo valią ne vien kalbėjo. Tai buvo jo gyvenimo pagrindas. Savo gyvenimo tikslą jis įvardijo taip: „Nusileidau iš dangaus vykdyti ne savo valios, bet valios to, kuris mane siuntė“ (Jono 6:38).

Ar tam, kad žinočiau, ko Dievas iš manęs tikisi, turiu laukti ženklo, regėjimo ar specialaus pašaukimo?

Ne, nes visa, ką Dievas norėjo pasakyti žmonėms, yra Biblijoje. Joje užrašyta viskas, ko reikia, kad žmogus būtų „puikiai parengtas kiekvienam geram darbui“ (2 Timotiejui 3:16, 17). Dievas tikisi, kad jo valiai sužinoti pasinaudosite dviem jo dovanomis: Biblija ir gebėjimu protauti (Romiečiams 12:1, 2; Efeziečiams 5:17).

Ar įstengsiu vykdyti Dievo valią?

Taip. Biblija patikina, jog Dievo „įsakymai nėra sunkūs“ (1 Jono 5:3). Tai nereiškia, kad laikytis jo įsakymų visada paprasta. Bet nuoširdžios pastangos tikrai atsipirks. Jėzus sakė: „Laimingi tie, kurie klausosi Dievo žodžio ir jo laikosi“ (Luko 11:28).