Rodyti straipsnį

Rodyti antro lygio meniu

Jehovos liudytojai

lietuvių

Ar įmanoma žinoti, kas parašė Bibliją?

Ar įmanoma žinoti, kas parašė Bibliją?

Daug kas mano, kad Biblijos rašytojų tapatybės nustatyti neįmanoma. Vis dėlto Šventajame Rašte ne vienas jų minimas vardu. Kai kurios dalys tiesiog pradedamos: „Nehemijo pasakojimas“, „regėjimas, kurį patyrė Amoco sūnus Izaijas“, „Viešpaties žodis Petuelio sūnui Joeliui“ ir panašiai (Nehemijo 1:1; Izaijo 1:1; Joelio 1:1).

Dauguma Biblijos rašytojų patys teigia, kad atstovauja vieninteliam tikrajam Dievui, vardu Jehova, ir kad yra jo vadovaujami. Hebrajiškąją Biblijos dalį rašę pranašai daugiau kaip 300 kartų skelbė: „Taip kalba Viešpats: [...]“ (Amoso 1:3; Michėjo 2:3; Nahumo 1:12). Kai kurie žinią nuo Dievo gavo per angelus (Zacharijo 1:7, 9).

Bibliją užrašė apie 40 žmonių per maždaug 1600 metų. Kai kuriems jų buvo duota parašyti ne vieną Šventojo Rašto knygą. Biblija — tai 66 knygų rinkinys, tarsi maža biblioteka. 39 knygos sudaro jos hebrajiškąją dalį, paprastai vadinamą Senuoju Testamentu, o likusios 27 — graikiškąją, visuotinai vadinamą Naujuoju Testamentu.