Rodyti straipsnį

Ar Dievo Karalystė yra žmogaus širdyje?

Ar Dievo Karalystė yra žmogaus širdyje?

Ne, Dievo Karalystė nėra krikščionio širdies nuostata. * Biblijoje Dievo Karalystė vadinama „dangaus karalyste“ – taip pasakyta, kur ji yra iš tikrųjų (Mato 4:17). Iš Biblijos taip pat suprantame, kad Karalystė yra Dievo įkurta valdžia. Aptarkime kelis argumentus.

  • Dievo Karalystė turi vadovybę, pavaldinius, įstatymus, jai pavesta įvykdyti Dievo valią danguje ir žemėje (Mato 6:10; Apreiškimo 5:10).

  • Dievo įsteigta valdžia, arba Karalystė, valdys „visų kalbų tautas ir gentis“ (Danieliaus 7:13, 14). Įgaliojimus ji gavo ne iš pavaldinių, o iš paties Dievo (Psalmyno 2:4–6; Izaijo 9:6 [9:7]).

  • Jėzus savo ištikimiems apaštalams pasakė, kad jie bus su juo dangaus Karalystėje ir sėdės sostuose (Luko 22:28, 30).

  • Karalystė turi priešų, ir ateityje juos sunaikins (Psalmyno 2:1, 2, 8, 9; 110:1, 2; 1 Korintiečiams 15:25, 26).

Biblija nemoko, kad dangaus Karalystė yra žmogaus širdyje – kad jos valdymas reiškiasi per širdį. Bet Biblija moko, jog „žodis apie karalystę“ arba „geroji naujiena apie karalystę“ gali ir turi daryti mūsų širdžiai įtaką (Mato 13:19; 24:14).

Ką reiškia žodžiai „Dievo karalystė yra jūsų viduje“?

Painiava, kur yra Dievo Karalystė, gali kilti dėl to, kaip kai kuriuose Biblijos vertimuose išversta Luko 17 skyriaus 21 eilutė. Pavyzdžiui, A. Vėliaus vertime sakoma, kad „Dievo karalystė yra jūsų viduje“. Norėdami teisingai suprasti šią Biblijos eilutę, turime pažvelgti į kontekstą.

Dievo Karalystė negalėjo būti užsispyrusių ir žiaurių Jėzaus priešininkų širdyse

Tuomet Jėzus kalbėjo su fariziejais – religiniais vadovais, kurie buvo prieš jį nusiteikę ir net tarėsi nužudyti (Mato 12:14; Luko 17:20). Ar būtų logiška manyti, kad Karalystė buvo tų užsispyrusių žmonių širdyje? Jėzus jiems sakė: „Viduje esate pilni veidmainystės ir savivalės“ (Mato 23:27, 28).

Kituose vertimuose Luko 17:21 užrašyti Jėzaus žodžiai išversti tiksliau: „Dievo Karalystė yra čia su jumis“ (kursyvas mūsų; išversta iš Contemporary English Version), „Dievo karalystė jau yra tarp jūsų“ (Č. Kavaliausko vertimas). Dangaus Karalystė buvo su fariziejais arba tarp jų ta prasme, kad Jėzus, Dievo paskirtas tos Karalystės Karalius, stovėjo priešais juos (Luko 1:32, 33).

^ pstr. 2 Daugelis krikščioniškų religijų moko, kad Dievo Karalystė slypi žmogaus viduje, tai yra širdyje. Pavyzdžiui, The Catholic Encyclopedia (Katalikų enciklopedija) sakoma: „Dievo karalystė reiškia [...] Dievo viešpatavimą mūsų širdyse.“ Panašiai savo knygoje Jėzus iš Nazareto rašė popiežius Benediktas XVI: „Dievo Karalystė ateina per imlią širdį.“