Rodyti straipsnį

Rodyti antro lygio meniu

Jehovos liudytojai

lietuvių

Ką Biblija sako apie tatuiruotes?

Ką Biblija sako apie tatuiruotes?

Biblijoje tatuiruotės paminėtos tik vieną kartą. Kunigų 19:28 sakoma: „Savo odos netatuiruosite jokiais ženklais.“ Dievas šį įsakymą davė Izraelio tautai, nes ji turėjo skirtis nuo aplinkinių tautų, kurios darydavosi savo dievų vardų ir simbolių tatuiruotes (Pakartoto Įstatymo 14:2). Nors Izraeliui duotam Įstatymui krikščionys nėra pavaldūs, naudinga atsižvelgti į principą, kuriuo šis įsakymas pagrįstas.

Ar krikščioniui dera pasidaryti tatuiruotę?

Prieš nusprendžiant, ar darytis tatuiruotę, siūlome apmąstyti šias Biblijos eilutes:

  • „Kad moterys [...] puoštųsi kukliai“ (1 Timotiejui 2:9). Tas principas tinka tiek moterims, tiek vyrams. Turime gerbti kitų jausmus ir be reikalo nepatraukti dėmesio į save.

  • Kai kas tatuiruote pažymi savo tapatybę, kiti demonstruoja esą nuo nieko nepriklausomi, savo kūno šeimininkai. Tačiau Biblijoje krikščionys yra raginami „aukoti savo kūnus kaip gyvą, šventą, Dievui priimtiną auką — atlikti savo dievatarnystę sąmoningai“ (Romiečiams 12:1). Taigi gerai pagalvokite, kodėl norite tatuiruotės. Jeigu tik tam, kad neatsiliktumėte nuo mados arba parodytumėte, jog priklausote tam tikrai grupei, turėkite omenyje, kad vėliau jūsų norai galbūt pasikeis, o tatuiruotė liks visam laikui. Ištirkite savo motyvus ir tada galėsite priimti išmintingą sprendimą (Patarlių 4:7).

  • „Kas per daug skuba, tas turi nuostolio“ (Patarlių 21:5). Sprendimas pasidaryti tatuiruotę dažnai priimamas paskubomis, tačiau jo poveikis santykiams su kitais gali būti ilgalaikis. Tatuiruotė gali net sukliudyti rasti darbą. O jos pašalinimo procedūra paprastai yra brangi ir skausminga. Iš apklausų, taip pat iš klestinčio tatuiruočių naikinimo verslo akivaizdu, kad daugelis pasidariusių tatuiruotę vėliau dėl to gailisi.