Rodyti straipsnį

Rodyti antro lygio meniu

Jehovos liudytojai

lietuvių

Jėzus sumokėjo „išpirką už daugelį“. Ką tai reiškia?

Jėzaus išpirka yra Dievo pasirinktas kelias išvaduoti žmoniją iš nuodėmės bei mirties. Biblijoje sakoma, kad Jėzus išpirką sumokėjo savo krauju (Efeziečiams 1:7; 1 Petro 1:18, 19). Jis pats sakė, kad atėjo savo gyvybės atiduoti kaip „išpirkos už daugelį“ (Mato 20:28).

Kodėl „išpirkos už daugelį“ reikėjo?

Adomas, pirmasis žmogus, buvo sukurtas tobulas, tai yra be nuodėmės. Jis galėjo gyventi amžinai, bet šią galimybę prarado, nes nusprendė neklausyti Dievo (Pradžios 3:17–19). Taigi tapo nuodėmingas ir nuodėmę perdavė savo palikuonims (Romiečiams 5:12). Biblijoje pasakyta, kad Adomas „pardavė“ save ir savo palikuonis į nuodėmės ir mirties vergiją (Romiečiams 7:14). Kadangi Adomo palikuonys yra netobuli, jie negali atpirkti to, ką Adomas prarado (Psalmyno 49:8, 9 [49:7, 8]).

Dievas matė, kad Adomo palikuonys atsidūrė beviltiškoje padėtyje, ir jam buvo jų gaila (Jono 3:16). Bet jis negalėjo tiesiog imti ir atleisti žmonių nuodėmių be jokio teisinio pagrindo, nes būtų nusižengęs savo paties teisingumui (Psalmyno 89:15 [89:14]; Romiečiams 3:23–26). Dievas žmones labai myli, todėl nuodėmėms atleisti ir net visiškai jas panaikinti jis parūpino priemonę, atitinkančią teisingumo normas (Romiečiams 5:6–8). Ta priemonė yra išpirka.

Kuo išpirka pasižymi?

Biblijoje vartojamas žodis „išpirka“ apima tris dalykus.

  1. Išpirka yra kaina, kurią reikia sumokėti (Skaičių 3:46, 47).

  2. Dėl išpirkos įmanomas išlaisvinimas (Išėjimo 21:30).

  3. Išpirka atitinka vertę to, už ką yra mokama, arba visiškai padengia nuostolius *.

Visi šie dalykai tinka kalbant apie Jėzaus Kristaus išperkamąją auką.

  1. Kaina. Biblijoje sakoma, kad krikščionys buvo nupirkti, kad už juos „buvo sumokėta kaina“ (1 Korintiečiams 6:20; 7:23). Ta kaina yra Jėzaus kraujas, kuriuo jis nupirko „Dievui žmones iš visų giminių, kalbų, genčių bei tautų“ (Apreiškimo 5:8, 9).

  2. Išlaisvinimas. Dėl Jėzaus aukos žmonės gali būti išpirkti, arba išvaduoti, iš nuodėmės (1 Korintiečiams 1:30; Kolosiečiams 1:14; Hebrajams 9:15).

  3. Atitinkama vertė. Jėzaus sumokėta išpirka yra lygiavertė tam, ką prarado Adomas, – tobulo žmogaus gyvybei (1 Korintiečiams 15:21, 22, 45, 46). Biblijoje rašoma: „Kaip dėl vieno žmogaus [Adomo] neklusnumo daugelis tapo nusidėjėliais, taip ir dėl vieno [Jėzaus Kristaus] klusnumo daugelis taps teisiais“ (Romiečiams 5:19). Taigi vieno žmogaus mirtimi galėjo būti sumokėta išpirka už daugelį nusidėjėlių. Jėzaus auka yra „atitinkama išpirka už visus“, kas imasi reikiamų veiksmų ja pasinaudoti (1 Timotiejui 2:5, 6).

^ pstr. 10 Biblijoje originalo kalbos žodžiais, verčiamais „išpirka“ ar „išpirkti“, nurodoma kaina, arba vertė, kurią reikia sumokėti. Pavyzdžiui, hebrajiškas veiksmažodis kafár iš esmės reiškia „padengti“ (Pradžios 6:14). Jis paprastai vartojamas kalbant apie nuodėmių atleidimą (Psalmyno 65:3). Šiam veiksmažodžiui giminingas daiktavardis kófer dažniausiai nurodo kainą, kuri sumokama norint ką nors išvaduoti ar padengti (Išėjimo 21:30). Graikiškas žodis lýtron, paprastai verčiamas „išpirka“, dar gali būti verčiamas „atperkamasis mokestis“ (Mato 20:28, „Naujasis Testamentas ir Psalmai“, A. Jurėno vertimas, 1987 m. leidimas). Šiuo terminu graikų rašytojai vadindavo mokestį, kuriuo buvo išperkami karo belaisviai ar vergai.