Rodyti straipsnį

Kas Biblijoje sakoma apie Kristaus atėjimą?

Kas Biblijoje sakoma apie Kristaus atėjimą?

Biblijoje nemažai kalbama, kad Kristus, atėjęs į žemę, teis žmones. * Pavyzdžiui, Mato 25:31–33 rašoma: „Kai Žmogaus Sūnus [Jėzus Kristus] ateis savo šlovėje, o kartu su juo ir visi angelai, tada jis atsisės savo šlovės soste. Jo akivaizdoje bus surinktos visos tautos, ir jis atskirs žmones vienus nuo kitų, kaip piemuo atskiria avis nuo ožių. Avis jis pastatys savo dešinėje, ožius – kairėje.“

Šis teismas yra dalis „didžio suspaudimo“, kokio žmonijos istorijoje nėra buvę. Suspaudimas užsibaigs Armagedono karu (Mato 24:21; Apreiškimo 16:16). Kristaus priešai, kuriuos palyginime vaizduoja ožiai, „bus nubausti amžina pražūtimi“ (2 Tesalonikiečiams 1:9; Apreiškimo 19:11, 15). O ištikimiems jo tarnams, palyginime vadinamiems avimis, žadamas amžinas gyvenimas (Mato 25:46).

Kada Kristus ateis?

Jėzus sakė: „Tos dienos ir valandos niekas nežino“ (Mato 24:36, 42; 25:13). Vis dėlto Jėzus nurodė, koks matomas sudėtinis ženklas padės atpažinti laikotarpį, kuriam pasibaigus jis ir ateis (Mato 24:3, 7–14; Luko 21:10, 11).

Kokiu kūnu Kristus ateis: dvasiniu ar fiziniu?

Jėzus buvo prikeltas dvasiniu kūnu, taigi į žemę ateis irgi dvasiniu, o ne fiziniu kūnu (1 Korintiečiams 15:45; 1 Petro 3:18). Todėl paskutinę dieną prieš savo mirtį Jėzus apaštalams pasakė: „Dar valandėlė, ir pasaulis manęs nebematys“ (Jono 14:19).

Klaidingos nuomonės apie Kristaus atėjimą

Nuomonė. Kadangi Biblijoje parašyta, jog žmonės pamatys Jėzų „ateinant dangaus debesyse“, vadinasi, Jėzaus atėjimas bus visiems matomas (Mato 24:30).

Faktas. Biblijoje debesys dažnai siejami su tuo, kas žmonėms nematoma (Kunigų 16:2; Skaičių 11:25; Pakartoto Įstatymo 33:26). Pavyzdžiui, Dievas Mozei kartą pasakė: „Ateisiu pas tave tirštame debesyje“ (Išėjimo 19:9). Mozė nematė Dievo tikrąja to žodžio prasme. Panašiai ir Jėzų, ateinantį dangaus debesyse, žmonės matys ne tiesiogine, o perkeltine prasme, – tai yra supras, kad jis ateina.

Nuomonė. Apreiškimo 1:7 randamus žodžius, kad ateinantį Kristų „išvys [...] kiekviena akis“, reikia suprasti tiesiogiai.

Faktas. Biblijoje graikiški žodžiai, paprastai verčiami „akis“ ir „matyti“, kartais vartojami kalbant apie ko nors įžvelgimą ar supratimą, o ne matymą tiesiogine prasme * (Mato 13:15; Luko 19:42; Romiečiams 15:21; Efeziečiams 1:18). Apie prikeltą Jėzų Biblijoje sakoma, kad jis gyvena „neprieinamoje šviesoje“ ir yra „tas, kurio joks žmogus [...] negali regėti“ (1 Timotiejui 6:16). Taigi žodžiai „išvys jį kiekviena akis“ reiškia, kad visi žmonės supras, jog Jėzus vykdo Dievo nuosprendį (Mato 24:30).

Nuomonė. Žodžiai iš 2 Jono 7 rodo, kad Jėzus ateis fiziniu kūnu.

Faktas. Toje Biblijos eilutėje rašoma: „Mat pasaulyje atsirado daug apgavikų, nepripažįstančių Jėzaus Kristaus atėjimo kūne.“

Apaštalo Jono dienomis kai kurie nepripažino, kad Jėzus atėjo į žemę fiziniu kūnu, tapo žmogumi. Tokie asmenys buvo vadinami gnostikais. Antrajame Jono laiške, 7 eilutėje, paneigiami būtent jų tvirtinimai.

^ pstr. 2 Kai kurie, kalbėdami apie Kristaus atėjimą, vartoja posakius „antrasis atėjimas“ ar „antrasis adventas“, bet Biblijoje šių posakių nėra.

^ pstr. 12 Žiūrėkite The New Thayer’s Greek-English Lexicon of the New Testament, 1981, p. 451, 470.