Pirmosios žmonių poros vyriausias sūnus Kainas vedė savo sesę arba kitą artimą giminaitę. Tokią išvadą galima daryti apsvarsčius, ką Biblija sako apie Kainą ir jo šeimą.

Faktai apie Kainą ir jo šeimą

  • Visi žmonės kilo iš Adomo ir Ievos. „Iš vieno žmogaus [Adomo] jis [Dievas] iškildino visas žmonių tautas, kad jos gyventų visoje žemėje“ (Apaštalų darbų 17:26). Adomo žmona Ieva tapo „visų gyvųjų motina“ (Pradžios 3:20). Vadinasi, Kainas vedė Adomo ir Ievos palikuonę.

  • Kainas ir jo brolis Abelis buvo pirmieji iš daugybės vaikų, gimusių Ievai (Pradžios 4:1, 2). Kai Kainas nužudė savo brolį, Dievas išvarė jį iš gimtojo krašto. Bet Dievui Kainas skundėsi: „Kas tik mane sutiks, galės užmušti“ (Pradžios 4:14). Kas Kainą galėjo užmušti? Biblijoje sakoma, kad Adomui „gimė sūnų bei dukterų“ (Pradžios 5:4). Taigi Kainui grėsmę kėlė kiti Adomo ir Ievos palikuonys.

  • Žmonijos istorijos pradžioje tuoktis su giminaičiu buvo įprasta. Pavyzdžiui, dievobaimingas vyras Abraomas vedė netikrą sesę – savo tėvo dukrą (Pradžios 20:12). Pirmą kartą draudimas tuoktis su giminaičiu buvo paskelbtas Mozės įstatyme, kuris buvo surašytas praėjus keliems šimtams metų po Kaino mirties (Kunigų 18:9, 12, 13). Atrodo, kad Kaino dienomis tokiose santuokose vaikai neišsigimdavo, kaip kad šiais laikais.

  • Adomo, Ievos ir jų šeimos gyvenimas Biblijoje pateikiamas kaip istorinis faktas. Išsamią genealogiją, siekiančią Adomą, randame ne tik Mozės parašytoje Pradžios knygoje, bet ir istorikų Ezros bei Luko raštuose (Pradžios 5:3–5; 1 Metraščių 1:1–4; Luko 3:38). Biblijos rašytojai Kainą mini kaip tikrai gyvenusį asmenį (Hebrajams 11:4; 1 Jono 3:12; Judo 11).