Rodyti straipsnį

Rodyti antro lygio meniu

Jehovos liudytojai

lietuvių

Kas Biblijoje vadinama Dievo Žodžiu?

Kas Biblijoje vadinama Dievo Žodžiu?

Žodžių junginys „Dievo Žodis“ paprastai nurodo žinią nuo Dievo (Luko 11:28). Be to, keletą kartų frazė „Dievo Žodis“ arba „Žodis“ Biblijoje vartojama kaip titulas (Apreiškimo 19:13; Jono 1:14).

Žinia nuo Dievo. Pranašai dažnai pabrėždavo, kad kalba Dievo vardu. Pavyzdžiui, Jeremijas savo skelbiamą žinią pradėjo taip: „Mane pasiekė Viešpaties žodis“ (Jeremijo 1:4, 11, 13; 2:1). Pranašas Samuelis, prieš pranešdamas Sauliui, kad Dievas išrinko jį Izraelio karaliumi, pasakė: „Stabtelk valandėlę, kad galėčiau tau perduoti žodį iš Dievo“ (1 Samuelio 9:27).

Titulas. „Žodžiu“ Biblijoje tituluojamas Jėzus Kristus – ir kaip dvasinė būtybė, ir kaip žmogus. Kodėl galima taip teigti?

  • Žodis buvo pirmasis Dievo kūrinys. „Pradžioje buvo Žodis. [...] Jis pradžioje buvo pas Dievą“ (Jono 1:1, 2). Jėzus yra „visos Kūrinijos pirmagimis, [...] jis yra pirma visko“ (Kolosiečiams 1:13–15, 17).

  • Žodis atėjo į žemę žmogaus pavidalu. „Žodis tapo kūnu ir gyveno tarp mūsų“ (Jono 1:14). Jėzus Kristus „apiplėšė save ir prisiėmė vergo pavidalą, tapo toks kaip žmonės“ (Filipiečiams 2:5–7).

  • Žodis yra Dievo Sūnus. Apaštalas Jonas, pasakęs, kad „Žodis tapo kūnu“, toliau tęsė: „Mes regėjome jo šlovę – šlovę, kokią viengimis sūnus gauna iš tėvo“ (Jono 1:14). Jonas taip pat rašė: „Jėzus Kristus yra Dievo Sūnus“ (1 Jono 4:15).

  • Žodis turi tokių kaip Dievo bruožų. „Žodis buvo dievas“, arba „dieviškas“ (Jono 1:1; An American Translation). Jėzus yra „Dievo šlovės atspindys, tikslus pačios jo esybės atvaizdas“ (Hebrajams 1:2, 3).

  • Žodis turi karališką valdžią. Biblijoje pasakyta, kad Dievo Žodis „turi daug diademų ant galvos“ (Apreiškimo 19:12, 13). Žodis taip pat vadinamas „Karalių Karaliumi ir viešpačių Viešpačiu“ (Apreiškimo 19:16). Apie Jėzų pasakyta, kad jis yra „Karalius tų, kurie karaliauja, ir Viešpats tų, kurie viešpatauja“ (1 Timotiejui 6:14, 15).

  • Žodis yra Dievo atstovas. Titulas „Žodis“ rodo, kad juo tituluojamu asmeniu Dievas naudojasi perduoti informaciją ir nurodymus. Jėzus sakė, kad ši pareiga yra patikėta jam: „Tėvas, kuris mane siuntė, įsakė man, ką turiu sakyti ir ką kalbėti. [...] Todėl ką aš kalbu, kalbu taip, kaip Tėvas yra man pasakęs“ (Jono 12:49, 50).

Pasidomėkite

BIBLIJA: KLAUSIMAI IR ATSAKYMAI

Kas yra Jehova?

Ar jis tik vienos tautos, pavyzdžiui, žydų, Dievas?

Ko iš tikrųjų moko Biblija?

Kas yra Jėzus Kristus

Sužinokite, kodėl Jėzus laikomas žadėtuoju Mesiju, iš kur jis atėjo ir kodėl vadinamas viengimiu Jehovos sūnumi.

BIBLIJA: KLAUSIMAI IR ATSAKYMAI

Kas yra Dievo Karalystė?

Paskaitykite, kuo Dievo Karalystė pranašesnė už visas kitas valdžias.

BIBLIJA: KLAUSIMAI IR ATSAKYMAI

Ko reikia, kad suprastumėte Bibliją?

Šventąjį Raštą — Dievo Žodį — suprasti gali kiekvienas.