Rodyti straipsnį

Rodyti antro lygio meniu

Jehovos liudytojai

lietuvių

Kas Biblijoje vadinama Dievo Žodžiu?

Kas Biblijoje vadinama Dievo Žodžiu?

Žodžių junginys „Dievo Žodis“ paprastai nurodo žinią nuo Dievo (Luko 11:28). Be to, keletą kartų frazė „Dievo Žodis“ arba „Žodis“ Biblijoje vartojama kaip titulas (Apreiškimo 19:13; Jono 1:14).

Žinia nuo Dievo. Pranašai dažnai pabrėždavo, kad kalba Dievo vardu. Pavyzdžiui, Jeremijas savo skelbiamą žinią pradėjo taip: „Mane pasiekė Viešpaties žodis“ (Jeremijo 1:4, 11, 13; 2:1). Pranašas Samuelis, prieš pranešdamas Sauliui, kad Dievas išrinko jį Izraelio karaliumi, pasakė: „Stabtelk valandėlę, kad galėčiau tau perduoti žodį iš Dievo“ (1 Samuelio 9:27).

Titulas. „Žodžiu“ Biblijoje tituluojamas Jėzus Kristus – ir kaip dvasinė būtybė, ir kaip žmogus. Kodėl galima taip teigti?

  • Žodis buvo pirmasis Dievo kūrinys. „Pradžioje buvo Žodis. [...] Jis pradžioje buvo pas Dievą“ (Jono 1:1, 2). Jėzus yra „visos Kūrinijos pirmagimis, [...] jis yra pirma visko“ (Kolosiečiams 1:13–15, 17).

  • Žodis atėjo į žemę žmogaus pavidalu. „Žodis tapo kūnu ir gyveno tarp mūsų“ (Jono 1:14). Jėzus Kristus „apiplėšė save ir prisiėmė vergo pavidalą, tapo toks kaip žmonės“ (Filipiečiams 2:5–7).

  • Žodis yra Dievo Sūnus. Apaštalas Jonas, pasakęs, kad „Žodis tapo kūnu“, toliau tęsė: „Mes regėjome jo šlovę – šlovę, kokią viengimis sūnus gauna iš tėvo“ (Jono 1:14). Jonas taip pat rašė: „Jėzus Kristus yra Dievo Sūnus“ (1 Jono 4:15).

  • Žodis turi tokių kaip Dievo bruožų. „Žodis buvo dievas“, arba „dieviškas“ (Jono 1:1; An American Translation). Jėzus yra „Dievo šlovės atspindys, tikslus pačios jo esybės atvaizdas“ (Hebrajams 1:2, 3).

  • Žodis turi karališką valdžią. Biblijoje pasakyta, kad Dievo Žodis „turi daug diademų ant galvos“ (Apreiškimo 19:12, 13). Žodis taip pat vadinamas „Karalių Karaliumi ir viešpačių Viešpačiu“ (Apreiškimo 19:16). Apie Jėzų pasakyta, kad jis yra „Karalius tų, kurie karaliauja, ir Viešpats tų, kurie viešpatauja“ (1 Timotiejui 6:14, 15).

  • Žodis yra Dievo atstovas. Titulas „Žodis“ rodo, kad juo tituluojamu asmeniu Dievas naudojasi perduoti informaciją ir nurodymus. Jėzus sakė, kad ši pareiga yra patikėta jam: „Tėvas, kuris mane siuntė, įsakė man, ką turiu sakyti ir ką kalbėti. [...] Todėl ką aš kalbu, kalbu taip, kaip Tėvas yra man pasakęs“ (Jono 12:49, 50).