Rodyti straipsnį

Rodyti antro lygio meniu

Jehovos liudytojai

lietuvių

Kiek vardų Dievas turi?

Kiek vardų Dievas turi?

Dievas turi tik vieną vardą. Hebrajų kalboje jis rašomas יהוה, o lietuviškai dažniausiai perrašomas „Jehova“. * Per savo pranašą Izaiją Dievas pareiškė: „Aš esu Jehova. Tai mano vardas“ (Izaijo 42:8, „Naujojo pasaulio“ vertimas). Senoviniuose Biblijos rankraščiuose šis vardas randamas apie 7000 kartų – daug dažniau nei bet kuris Dievo titulas ar kito asmens vardas. *

Kaip dar Biblijoje Jehova vadinamas?

Nors Biblijoje nurodomas tik vienas Dievo vardas, joje randame daug Dievo titulų ir jį apibūdinančių žodžių ar žodžių junginių. Žemiau pateikiamas tokių titulų ir apibūdinamųjų žodžių sąrašas bei paaiškinama, kokį Jehovos asmenybės aspektą kiekvienas jų atskleidžia.

Titulas

Nuorodos į Bibliją

Reikšmė

Alachas

nėra

Žodis „Alachas“ (išvertus – „Dievas“) yra kilęs iš arabų kalbos. Tai ne vardas, o titulas. Biblijos vertimuose į arabų ir į kai kurias kitas kalbas žodžiu „Alachas“ yra verčiamas žodis „Dievas“.

Alfa ir Omega

Apreiškimo 1:8; 21:6; 22:13

„Pirmasis ir paskutinysis“ arba „pradžia ir pabaiga“. Tai reiškia, kad nebuvo jokio kito dievo prieš Jehovą ir nebus po jo (Izaijo 43:10). Alfa ir omega yra pirma ir paskutinė graikų abėcėlės raidės.

Amžinybės Karalius

Apreiškimo 15:3

Jo valdymui nėra nei pradžios, nei galo.

Aš esu, kuris esu

Išėjimo 3:14

Jis tampa kuo tik reikia, kad įgyvendintų savo sumanymus. Ši frazė dar verčiama „aš tapsiu, kuo panorėsiu“ arba „aš būsiu, kuo prireiks būti“ (J. B. Roterhamo The Emphasised Bible; „Naujojo pasaulio“ vertimas). Ši frazė paaiškina, ką reiškia Dievo vardas „Jehova“, paminėtas tolesnėje eilutėje (Išėjimo 3:15, išnaša).

Atpirkėjas

Izaijo 41:14

Jis išlaisvino, arba atpirko, žmones iš nuodėmės ir mirties Jėzaus Kristaus išperkamosios aukos pagrindu (Jono 3:16).

Aukščiausiasis

Psalmyno 47:3 [47:2]; Danieliaus 7:18, 27

Jis užima aukščiausią padėtį.

Dangaus pulkų Viešpats, Kareivijų Viešpats

Izaijo 1:9, A. Vėliaus vertimas; Romiečiams 9:29, K. Burbulio vertimas

Didžiulės angelų kariuomenės vadas. Šis titulas dar gali būti verčiamas „Galybių Viešpats“ (Romiečiams 9:29, Č. Kavaliausko vertimas).

Didysis Mokytojas

Izaijo 30:20, 21

Jis moko to, kas naudinga, ir duoda reikiamų nurodymų (Izaijo 48:17, 18).

Dievas

Pradžios 1:1

Jis yra garbinimo objektas, galingasis. Hebrajiškas žodis Elohim yra vartojamas daugiskaitos forma norint pažymėti Jehovos didybę, kilnumą ar pranašumą.

dievų Dievas

Pakartoto Įstatymo 10:17

Jis yra aukščiausiasis Dievas, nepalyginamai pranašesnis už kai kurių žmonių garbinamus „niekingus dievus“ (Izaijo 2:8, „Naujojo pasaulio“ vertimas).

Ganytojas

Psalmyno 23:1

Jis rūpinasi savo garbintojais.

Gelbėtojas

Izaijo 45:21, K. Burbulio vertimas

Jis gelbsti nuo pavojaus ir sunaikinimo.

Ilgaamžis

Danieliaus 7:9, 13, 22

Jis neturėjo pradžios. Jis egzistavo visą amžinybę dar prieš pradėdamas kurti (Psalmyno 90:2).

Kūrėjas

Psalmyno 149:2; Izaijo 40:28

Jis viską sukūrė (Apreiškimo 4:11).

Laimingasis Dievas

1 Timotiejui 1:11

Dievo asmenybei yra būdingas džiaugsmas (Psalmyno 104:31).

Pavydulingasis

Išėjimo 34:14

Kalbant apie garbinimą, nepakenčia jokios konkurencijos. Šis žodis dar verčiamas „nepakenčia jokių konkurentų“ ir „reikalaujantis visiškos ištikimybės“ („God’s Word Bible“; „Naujojo pasaulio“ vertimas).

Puodžius

Izaijo 64:7 [64:8]

Jis turi galią pavieniams asmenims ir tautoms, panašiai kaip puodžius turi galią moliui (Romiečiams 9:20, 21).

Švenčiausiasis

Patarlių 9:10, „Naujojo pasaulio“ vertimas

Moraliai nesusiteršęs, tyras, šventesnis už bet kokią kitą esybę.

Tas, kuris išklauso maldas

Psalmyno 65:3 [65:2]

Asmeniškai išklauso maldas visų, kurie tikėdami į jį kreipiasi.

Tėvas

Mato 6:9

Jis duoda gyvybę.

Uola

Psalmyno 18:3, 47 [18:2, 46]

Jis yra saugus prieglobstis ir išvaduotojas.

Viešpats

Psalmyno 135:5

Šeimininkas, valdovas. Hebrajiškai Adon ir Adonim.

Visagalis

Pradžios 17:1

Jo galia – beribė. Hebrajiška frazė El Šadai (išvertus – „Dievas Visagalis“) Biblijoje randama septynis kartus.

Visavaldis

Pradžios 15:2

Jam priklauso aukščiausia valdžia; hebrajiškai Adonai.

Vietovardžiai hebrajiškuosiuose raštuose

Dievo vardą randame kai kuriuose Biblijos vietovardžiuose, tačiau jie nėra Dievo vardo pakaitalai.

Vietovardis

Nuorodos į Bibliją

Reikšmė

Jehova Jirė

Pradžios 22:13, 14, „Naujojo pasaulio“ vertimas

„Jehova parūpins“.

Jehova Nisis

Išėjimo 17:15, „Naujojo pasaulio“ vertimas

„Jehova yra mano kelrodis“ arba „mano vėliava“ (Karaliaus Jokūbo versija). Jehovos tarnai gali rasti pas jį prieglobstį, tikėtis jo pagalbos (Išėjimo 17:13–16).

Jehova Šalom

Teisėjų 6:23, 24, Karaliaus Jokūbo versija

„Jehova yra ramybė“.

Jehova Šama

Ezechielio 48:35, Karaliaus Jokūbo versija, išnaša

„Jehova yra ten“.

Kodėl svarbu Dievo vardą žinoti ir jį vartoti

  • Dievas pasirūpino, kad jo vardas Biblijoje būtų užrašytas tūkstančius kartų, vadinasi, šis vardas jam yra svarbus (Malachijo 1:11).

  • Dievo Sūnus Jėzus nuolat pabrėžė Dievo vardo svarbą. Pavyzdžiui, maldoje Jehovai jis sakė: „Tebūna šventu laikomas tavo vardas“ (Mato 6:9; Jono 17:6).

  • Tie, kas sužinoję Dievo vardą ima jį vartoti, su Jehova užmezga draugystę (Psalmyno 9:11 [9:10]; Malachijo 3:16). O savo draugams Dievas žada: „Kas mane myli, tą gelbėsiu; saugosiu jį, nes jis žino mano vardą“ (Psalmyno 91:14).

  • Biblijoje pripažįstama: „Yra vadinamųjų dievų ar danguje, ar žemėje – daug dievų ir daug viešpačių“ (1 Korintiečiams 8:5, 6). Vis dėlto joje aiškiai pasakyta, kad vienintelio tikrojo Dievo vardas yra Jehova (Psalmyno 83:18, Karaliaus Jokūbo versija).

^ pstr. 2 Kai kurie hebrajų kalbos specialistai pirmenybę teikia Dievo vardo variantui „Jahvė“.

^ pstr. 2 Sutrumpinta Dievo vardo forma „Jah“ Biblijoje randama apie 50 kartų, pavyzdžiui, žodyje „Aleliuja“, kuris reiškia „šlovinkite Jah“ arba „girkite Jah“ (Apreiškimo 19:1).