Rodyti straipsnį

Rodyti antro lygio meniu

Jehovos liudytojai

lietuvių

Ar Dievas — beasmenė jėga?

Ar Dievas — beasmenė jėga?

Dievo jėgos niekas niekada nepranoks. Apie jo „surikiuotus“ nesuskaitomus milijardus žvaigždžių Biblijoje sakoma: „Pakelkite akis ir pasižiūrėkite į aukštybes! Kas jas sukūrė? Tas, kuris atveda jų pulkus, suskaičiuoja ir šaukia kiekvieną jų vardu. Dėl jo didžios galybės ir beribės jėgos nė viena nedrįsta neateiti!“ (Izaijo 40:25, 26).

Bet Dievas nėra vien didžiulė jėga. Šventajame Rašte kalbama, kad jis turi jausmus, gali mylėti, nekęsti (Psalmyno 11:5; Jono 3:16). Be to, Biblijoje atskleidžiama ir kad Dievo jausmams daro įtaką žmonės — jų sprendimai, veiksmai (Psalmyno 78:40, 41).