Biblijoje mums liepiama nevartoti kraujo. Taigi kraujo — visos sudėties ar jo pagrindinių komponentų — į savo organizmą neturime priimti jokia forma, įskaitant kraujo perpylimą. Apsvarstykite keletą Šventojo Rašto eilučių:

  • Pradžios 9:4. Po tvano Dievas leido Nojui ir jo šeimai valgyti gyvūnų mėsą, tačiau kraują vartoti maistui uždraudė, sakydamas: „Tiktai mėsos su jos gyvybe, su krauju joje, nevalgysite.“ Šis įsakymas liečia visą žmoniją, nes visi esame Nojaus palikuonys.

  • Kunigų 17:14 (Brb). Įsakau izraelitams nevalgyti kraujo iš jokio kūno. Kas jį valgys, bus išnaikintas.“ Dievo požiūriu, siela, arba gyvybė, yra kraujyje, ir ji priklauso Dievui. Nors šis įstatymas buvo duotas tik Izraelio tautai, iš jo akivaizdu, koks griežtas Dievo požiūris į kraujo valgymą.

  • Apaštalų darbų 15:20. Kad susilaikytų [...] nuo kraujo.“ Krikščionims Dievas davė tokį patį įsakymą kaip ir Nojui. Istorija rodo, kad pirmieji krikščionys kraujo nevartojo, net ir gydymosi tikslais.

Kodėl Dievas mums liepia susilaikyti nuo kraujo?

Nesutikti, kad mums perpiltų kraują, turime svarių medicininių priežasčių. Tačiau svarbiausia priežastis — Dievo duotas įsakymas susilaikyti nuo kraujo, nes tai, ką kraujas vaizduoja, Dievui yra šventa (Kunigų 17:11; Kolosiečiams 1:20).