Rodyti straipsnį

Rodyti antro lygio meniu

Jehovos liudytojai

lietuvių

Ar Biblija padeda sergantiems depresija?

Ar Biblija padeda sergantiems depresija?

Taip, „Dievas, guodžiantis prislėgtuosius“, gali suteikti geriausią pagalbą (2 Korintiečiams 7:6).

Kaip Dievas padeda prislėgtiesiems?

  • Suteikia jėgų. Dievas paguodžia ir atgaivina ne pašalindamas problemas, bet atsakydamas į maldas, kai prašote stiprybės nepalūžti (Filipiečiams 4:13). Neabejokite — jis noriai jus išklauso, nes Biblijoje sakoma: „Viešpats arti tų, kurie sielojasi, ir gelbsti nevilties apimtuosius“ (Psalmyno 34:19 [34:18]). Iš tikrųjų Dievas girdi jūsų pagalbos šauksmą, net jei neįstengiate savo jausmų apsakyti žodžiais (Romiečiams 8:26, 27).

  • Duoda gerų pavyzdžių. Vienas iš Biblijos rašytojų meldėsi: „Iš nevilties gelmių šaukiuosi tavęs, Viešpatie!“ Psalmininkas su slogia nuotaika kovodavo prisimindamas, kad Dievas linkęs atleisti mūsų kaltes. Todėl sakė: „Jei tu, Viešpatie, paisysi nuodėmių, tai kas, Viešpatie, išliks gyvas? Bet tu turi galią atleisti, kad tavęs pagarbiai bijotume“ (Psalmyno 130:1, 3, 4).

  • Duoda viltį. Dievas mus guodžia ir pažadu ateityje pašalinti visas depresijos priežastis. Kai duotą žodį jis ištesės, depresija nebesirgs nė vienas žmogus, — „to, kas buvo, niekas neatmins, tai nė į galvą niekam nebeateis“ (Izaijo 65:17).

Pastaba. Nors Jehovos liudytojai tiki Dievo pagalba, ligõs (pavyzdžiui, depresijos) atveju kreipiasi ir į gydytojus (Morkaus 2:17). Tiesa, mes nepropaguojame jokio konkretaus gydymo; tai kiekvieno asmeninis reikalas.