Rodyti straipsnį

Rodyti antro lygio meniu

Jehovos liudytojai

lietuvių

Ar Biblija padeda sergantiems depresija?

Ar Biblija padeda sergantiems depresija?

Taip, „Dievas, guodžiantis prislėgtuosius“, gali suteikti geriausią pagalbą (2 Korintiečiams 7:6).

Kaip Dievas padeda prislėgtiesiems?

  • Suteikia jėgų. Dievas paguodžia ir atgaivina ne pašalindamas problemas, bet atsakydamas į maldas, kai prašote stiprybės nepalūžti (Filipiečiams 4:13). Neabejokite — jis noriai jus išklauso, nes Biblijoje sakoma: „Viešpats arti tų, kurie sielojasi, ir gelbsti nevilties apimtuosius“ (Psalmyno 34:19 [34:18]). Iš tikrųjų Dievas girdi jūsų pagalbos šauksmą, net jei neįstengiate savo jausmų apsakyti žodžiais (Romiečiams 8:26, 27).

  • Duoda gerų pavyzdžių. Vienas iš Biblijos rašytojų meldėsi: „Iš nevilties gelmių šaukiuosi tavęs, Viešpatie!“ Psalmininkas su slogia nuotaika kovodavo prisimindamas, kad Dievas linkęs atleisti mūsų kaltes. Todėl sakė: „Jei tu, Viešpatie, paisysi nuodėmių, tai kas, Viešpatie, išliks gyvas? Bet tu turi galią atleisti, kad tavęs pagarbiai bijotume“ (Psalmyno 130:1, 3, 4).

  • Duoda viltį. Dievas mus guodžia ir pažadu ateityje pašalinti visas depresijos priežastis. Kai duotą žodį jis ištesės, depresija nebesirgs nė vienas žmogus, — „to, kas buvo, niekas neatmins, tai nė į galvą niekam nebeateis“ (Izaijo 65:17).

Pastaba. Nors Jehovos liudytojai tiki Dievo pagalba, ligõs (pavyzdžiui, depresijos) atveju kreipiasi ir į gydytojus (Morkaus 2:17). Tiesa, mes nepropaguojame jokio konkretaus gydymo; tai kiekvieno asmeninis reikalas.

 

Pasidomėkite

ATSIBUSKITE!

Kai stovite ant bedugnės krašto

Kas žmogui turi nutikti, kad mirtis atrodytų geriausia išeitis?

ATSIBUSKITE!

Depresija. Ko imtis sergantiems

Skaitykite, kokių būna ligos formų ir ko galima imtis, kad padėtis pagerėtų.

ATSIBUSKITE!

Pagalba, kurią teikia „paguodos Dievas“

Dievas žino, kas žmones slegia ir kaip jiems būna sunku. Paguodos galime rasti jo Žodžio puslapiuose.