Saikingai vartoti alkoholinius gėrimus nėra nuodėmė. Anot Biblijos, vynas yra Dievo dovana, teikianti žmogui malonumo (Psalmyno 104:14, 15; Mokytojo 3:13; 9:7). Biblijoje taip pat užsimenama, kad vynas naudingas sveikatai (1 Timotiejui 5:23).

Jėzus gyvendamas žemėje irgi gėrė vyną (Mato 26:29; Luko 7:34). Daugelis gerai žino vieną iš Jėzaus padarytų stebuklų, – kaip per vestuves vandenį jis pavertė vynu (Jono 2:1–10).

Kuo pavojinga pasigerti

Nors apie vyną Biblijoje neretai kalbama teigiamai, joje smerkiamas pasigėrimas ir girtavimas. Todėl jei krikščionis nutaria vartoti alkoholinius gėrimus, turi tai daryti saikingai (1 Timotiejui 3:8; Titui 2:2, 3). Biblijoje randame keletą priežasčių, kodėl svarbu saugotis pasigerti.

  • Daug alkoholio išgėręs žmogus praranda nuovoką ir nebesugeba aiškiai mąstyti (Patarlių 23:29–35). Apsvaigę asmenys negali vykdyti Biblijos įsakymo „aukoti savo kūnus kaip gyvą, šventą, Dievui priimtiną auką – atlikti savo dievatarnystę sąmoningai“ (Romiečiams 12:1).

  • Didelis alkoholio kiekis atima savikontrolę ir ryžtą daryti, kas teisinga (Ozėjo 4:11; Efeziečiams 5:18).

  • Girtavimas gali privesti prie skurdo ir sukelti rimtų sveikatos sutrikimų (Patarlių 23:21, 31, 32).

  • Pasigėrimu ir girtavimu bjaurisi Dievas (Patarlių 23:20; Galatams 5:19–21).

Pasigėrimo požymiai

Pasigėręs asmuo gali pakenkti sau ar kitiems. Iš Biblijos suprantame, kad asmens pasigėrimą rodo ne tik sąmonės netekimas, bet ir, pavyzdžiui, nesiorientavimas aplinkoje, svirduliavimas, noras ginčytis, nerišli kalba (Jobo 12:25; Psalmyno 107:27; Patarlių 23:29, 30, 33). Net ir tie, kurie stengiasi nepasigerti, turi saugotis, kad neimtų išgėrinėti per dažnai, nes tai irgi gali sukelti skaudžias pasekmes (Luko 21:34, 35).

Visiška abstinencija

Biblijoje dar parašyta, kokiais atvejais krikščionis svaigalų turėtų visiškai negerti.

  • Jei vartodamas alkoholinius gėrimus paskatintų kitą suklupti (Romiečiams 14:21).

  • Jei gerdamas pažeistų šalies įstatymus (Romiečiams 13:1).

  • Jei nepajėgia gerti saikingai. Tie, kas serga alkoholizmu ar yra priklausomi nuo alkoholio, turi būti pasiryžę imtis esminių permainų (Mato 5:29, 30).