Rodyti straipsnį

Rodyti antro lygio meniu

Jehovos liudytojai

lietuvių

Ar mokslininkai pripažįsta, kad Jėzus buvo?

Ar mokslininkai pripažįsta, kad Jėzus buvo?

Apskritai mokslininkai pripažįsta Jėzų gyvenus ir turi tam pagrindą. Apibendrinant pirmojo bei antrojo šimtmečio istorikų duomenis apie Jėzų ir pirmuosius krikščionis, leidinyje The Encyclopædia Britannica (2002 m. leidimas) sakoma: „Šie atskiri pranešimai patvirtina, kad senovėje net krikščionybės priešininkai niekada neabejojo Jėzaus istoriškumu; tik XVIII amžiaus pabaigoje atsirado niekuo nepagrįstų dvejonių. Jos nepranyko per visą XIX amžių ir net iki XX amžiaus pradžios.“

2006 m. leistoje knygoje Jesus and Archeology teigiama: „Nė vienas gerbiamas mokslininkas šiandien nebekvestionuoja fakto, kad toks žydas Jėzus, Juozapo sūnus, gyveno. Dauguma visiškai sutinka, jog dabar jau pakankamai žinoma apie jo veiklą ir pagrindinius mokymus.

Biblijoje Jėzus laikomas realiu asmeniu. Joje pateikiamas jo protėvių sąrašas, taip pat minimi šeimos narių vardai (Mato 1:1; 13:55). Šventajame Rašte paminėti ir kai kurie žymesni Jėzaus laikmečio valdovai (Luko 3:1, 2). Lygindami šią informaciją su turimais istoriniais duomenimis, tyrinėtojai gali įsitikinti Biblijos pasakojimo patikimumu.