Rodyti straipsnį

Rodyti antro lygio meniu

Jehovos liudytojai

lietuvių

Ar Jėzus buvo vedęs? Ar jis turėjo brolių ir seserų?

Ar Jėzus buvo vedęs? Ar jis turėjo brolių ir seserų?

Nors Biblijoje apie Jėzaus šeiminę padėtį konkrečiai nieko nepasakyta, iš jos aiškiai suprantame, kad Jėzus nebuvo vedęs. * Atkreipkite dėmesį į keletą argumentų.

  1. Biblijoje dažnai minimi Jėzaus šeimyniškiai, taip pat moterys, jį lydėjusios jo tarnybos metu ir stovėjusios šalia jam mirštant ant kančių stulpo, tačiau nė karto nepasakyta, kad jis turėjo žmoną (Mato 12:46, 47; Morkaus 3:31, 32; 15:40; Luko 8:2, 3, 19, 20; Jono 19:25). Labiausiai tikėtina priežastis, kodėl Biblijoje apie tai niekur neužsimenama, yra ta, kad jis niekada nebuvo vedęs.

  2. Apie tuos, kurie nusprendžia nekurti šeimos dėl to, kad galėtų daugiau nuveikti Dievo tarnyboje, Jėzus savo mokiniams pasakė: „Kas gali tai [vienystę] priimti, tepriima“ (Mato 19:10–12). Pats Jėzus paliko pavyzdį tokiems atsidavusiems Dievo tarnams (Jono 13:15; 1 Korintiečiams 7:32–38).

  3. Prieš pat mirtį Jėzus paprašė vieno savo mokinio rūpintis jo motina (Jono 19:25–27). Jeigu Jėzus būtų turėjęs žmoną ir vaikų, be abejo, jis būtų prašęs rūpintis ir jais.

  4. Biblijoje Jėzus keliamas pavyzdžiu vedusiems vyrams, tačiau visais atvejais kalbama ne apie jo elgesį su žmona, o su bendruomene. Štai Efeziečiams 5:25 rašoma: „Vyrai, mylėkite savo žmonas, kaip ir Kristus mylėjo bendruomenę ir atidavė už ją save.“ Jeigu Jėzus būtų turėjęs žmoną, argi šioje eilutėje nebūtų iškeliamas jo kaip tobulo sutuoktinio pavyzdys?

Ar Jėzus turėjo brolių ir seserų?

Taip. Be jo, šeimoje augo dar bent šeši vaikai – jo broliai Jokūbas, Juozapas, Simonas ir Judas, taip pat mažiausiai dvi seserys (Mato 13:54–56; Morkaus 6:3). Tai buvo Jėzaus motinos Marijos ir jos vyro Juozapo vaikai (Mato 1:25). Biblijoje apie Jėzų pasakyta, kad jis buvo Marijos „pirmagimis sūnus“, o tai reiškia, jog vaikų ji turėjo ne vieną (Luko 2:7).

Klaidingi aiškinimai apie Jėzaus brolius

Norėdami paremti mokymą, kad Marija visą gyvenimą liko skaisti, kai kurie įvairiai interpretuoja žodį „broliai“. Pavyzdžiui, yra teigiama, kad Jėzaus broliai iš tikrųjų buvo Juozapo sūnūs iš ankstesnės santuokos. Tačiau Biblijoje sakoma, kad Jėzus paveldėjo teisę į pažadėtą karališką Dovydo sostą (2 Samuelio 7:12, 13; Luko 1:32). Jeigu Juozapas būtų turėjęs vyresnių už Jėzų sūnų, ši teisė būtų priklausiusi vyriausiajam iš jų.

Ar galėtų minėtieji Jėzaus broliai būti jo mokiniai, kitaip sakant tikėjimo broliai? Ne, nes tai prieštarautų Biblijai, mat joje sakoma, kad kurį laiką „jo broliai juo netikėjo“ (Jono 7:5). Biblijoje Jėzaus broliai ir jo mokiniai visada minimi atskirai (Jono 2:12).

Pasak kitos teorijos, Jėzaus broliai iš tikro buvo jo pusbroliai. Tačiau graikiškojoje Biblijos dalyje žodžiams „brolis“, „pusbrolis“ ir „giminaitis“ yra trys skirtingi atitikmenys (Luko 21:16; Kolosiečiams 4:10). Daugelis biblistų laikosi nuomonės, kad Jėzus iš tiesų turėjo brolių ir seserų. Pavyzdžiui, leidinyje The Expositor’s Bible Commentary teigiama: „Teisingiausia manyti, kad žodis „broliai“ [...] čia reiškia Marijos ir Juozapo sūnus – Jėzaus brolius iš motinos pusės.“ *

^ pstr. 2 Biblijoje Kristus kartais vadinamas jaunikiu, bet kontekstas rodo, jog tose ištraukose šis žodis turi perkeltinę prasmę (Jono 3:28, 29; 2 Korintiečiams 11:2).

^ pstr. 12 Taip pat žiūrėkite Vincento Teiloro The Gospel According to St. Mark (II-as leidimas, p. 249) ir Džono Mejerio A Marginal Jew–Rethinking the Historical Jesus (t. 1, p. 331–332).