Rodyti straipsnį

Rodyti antro lygio meniu

Jehovos liudytojai

lietuvių

Ar galima melstis šventiesiems?

Ar galima melstis šventiesiems?

Ne. Biblijoje rašoma, kad turime melstis tik Dievui Jėzaus vardu. Savo sekėjams Jėzus sakė: „Taigi melskitės taip: ‘Tėve mūsų, kuris esi danguje, teesie šventas tavo vardas’“ (Mato 6:9, Česlovo Kavaliausko vertimas). Jis niekada savo mokinių neragino melstis nei šventiesiems, nei angelams, nei dar kam nors, išskyrus Dievą.

Be to, Jėzus paaiškino: „Aš esu kelias, ir tiesa, ir gyvenimas. Niekas neateina pas Tėvą kitaip, kaip tik per mane“ (Jono 14:6). Vienintelį Jėzų Dievas įgaliojo būti mūsų užtarėju. (Hebrajams 7:25).

O ar galima melstis ir Dievui, ir šventiesiems?

Viename iš Dešimties įsakymų Dievas pareiškia: „Aš, Viešpats, tavo Dievas, esu pavydulingas Dievas“ (Išėjimo 20:5). Kaip suprasti „pavydulingas“? Lietuvos Biblijos draugijos išleistame A. Rubšio vertime šis žodis išnašoje paaiškinamas: „reikalaujantis ypatingo atsidavimo ir ištikimybės“. Dievas reikalauja visiško atsidavimo, tai yra, kad bet koks garbinimas — įskaitant ir maldą — būtų skirtas vien jam (Izaijo 48:11).

Jeigu meldžiamės kažkam kitam — net šventiesiems ar angelams, — Dievą skaudiname. Kai apaštalas Jonas norėjo pagarbinti angelą, šis sustabdė jį, sakydamas: „Žiūrėk, kad to nedarytum! Esu tik vergas, kaip tu ir tavo broliai, kuriems pavesta liudyti apie Jėzų. Dievą garbink!“ (Apreiškimo 19:10)

 

Pasidomėkite

ATSIBUSKITE!

Ar dera melstis „šventiesiems“?

Ar Dievui patinka, kad meldžiamės „šventiesiems“, prašydami užtarti? Patyrinėkime, ką sako Biblija.