Jėzus save vadino tik „Dievo Sūnumi“ (Jono 10:36; 11:4). Jis niekada nesisakė esąs pats visagalis Dievas. O mokydamas melstis Jėzus kalbėjo: „Tėve mūsų, kuris esi danguje, tebūna šventu laikomas tavo vardas“ (Mato 6:9).

Koks jo Tėvo — Dievo vardas, Jėzus atskleidė cituodamas seną Šventojo Rašto ištrauką: „Jehova, mūsų Dievas, yra vienas Jehova“ (Morkaus 12:29; Pakartoto Įstatymo 6:4).