Ne. Dievas gyvena konkrečioje vietoje – danguje. Tai nesunku suprasti iš kai kurių Šventojo Rašto eilučių:

Išklausyk savo dangaus buveinėje“ (ištrauka iš karaliaus Saliamono maldos, užrašytos 1 Karalių 8:43).

Tėve mūsų, kuris esi danguje“ (kaip rašoma Mato 6:9, tokiais žodžiais Jėzus Kristus mokė savo sekėjus maldoje kreiptis į Dievą).

Kristus įžengė [...] į patį dangų, kad dabar pasirodytų priešais Dievo veidą“ (taip Hebrajams 9:24 rašoma apie prikeltąjį Jėzų).

Skaitant tokius žodžius peršasi išvada, kad Dievas, Šventajame Rašte prisistatantis vardu Jehova, yra ne šiaip jėga, bet tikras asmuo ir gyvena ne visur, o tik danguje.