Rodyti straipsnį

Rodyti antro lygio meniu

Jehovos liudytojai

lietuvių

Ar Dievas atsako į maldas?

Ar Dievas atsako į maldas?

Taip. Ir tai patvirtina tiek Biblija, tiek daugelio patirtis. Biblijoje apie Dievą sakoma: „Jis tenkina norus tų, kurie jo pagarbiai bijo, jis girdi jų šauksmą ir juos gelbsti“ (Psalmyno 145:19). Bet ar Dievas atsakys į jūsų maldą, labai priklauso nuo jūsų paties.

Ko Dievas iš jūsų tikisi

  • Kad melsitės jam, o ne Jėzui, Marijai, šventiesiems, angelams ar atvaizdams. Vien Jehova yra maldų klausytojas (Psalmyno 65:3 [65:2]).

  • Kad prašysite to, kas derinasi su Dievo valia — neprieštarauja reikalavimams, užrašytiems Biblijoje (1 Jono 5:14).

  • Kad melsitės Jėzaus vardu, taip pripažindamas jo padėtį. „Niekas neateina pas Tėvą kitaip, kaip tik per mane“, — sakė Jėzus (Jono 14:6).

  • Kad melsitės tvirtai tikėdamas, o jei reikia, prašysite stipresnio tikėjimo (Mato 21:22; Luko 17:5).

  • Kad būsite nuolankus ir atviraširdis. Biblijoje rašoma: „Nors Viešpats yra aukštybėse, Jis žvelgia į nusižeminusį“ (Psalmyno 138:6, Kosto Burbulio vertimas).

  • Kad būsite atkaklus. Jėzus kalbėjo: „Prašykite ir bus jums duota“ (Luko 11:9).

Kas Dievui nesvarbu

  • Jūsų rasė ar tautybė. „Dievas nėra šališkas, — jam priimtinas bet kurios tautos žmogus, kuris jo bijo ir daro, kas teisu“ (Apaštalų darbų 10:34, 35).

  • Jūsų kūno padėtis. Dievui galite melstis tiek sėdėdamas, tiek nusilenkęs, tiek klūpodamas ar stovėdamas (1 Metraščių 17:16; Nehemijo 8:6; Danieliaus 6:11 [6:10]; Morkaus 11:25).

  • Ar meldžiatės tyliai ar balsu. Dievas atsako ir į mintyse sakomas maldas, kurių niekas kitas negirdi (Nehemijo 2:1-6).

  • Ar kreipiatės dideliu ar mažu reikalu. Šventasis Raštas ragina: „Meskite ant jo visą savo nerimo naštą, nes jis jumis rūpinasi“ (1 Petro 5:7).

 

Pasidomėkite

GEROJI NAUJIENA NUO DIEVO

Kas yra Dievas?

Ar Dievas turi vardą ir ar mes jam rūpime?

KO IŠ TIKRŲJŲ MOKO BIBLIJA?

Tiesa apie Dievą

Gal svarstote, ar Dievui rūpite? Pažinkite Dievą artimiau ir sužinokite, kaip galite tapti jo draugu.