Taip. Ir tai patvirtina tiek Biblija, tiek daugelio patirtis. Biblijoje apie Dievą sakoma: „Jis tenkina norus tų, kurie jo pagarbiai bijo, jis girdi jų šauksmą ir juos gelbsti“ (Psalmyno 145:19). Bet ar Dievas atsakys į jūsų maldą, labai priklauso nuo jūsų paties.

Ko Dievas iš jūsų tikisi

  • Kad melsitės jam, o ne Jėzui, Marijai, šventiesiems, angelams ar atvaizdams. Vien Jehova yra maldų klausytojas (Psalmyno 65:2).

  • Kad prašysite to, kas derinasi su Dievo valia – neprieštarauja reikalavimams, užrašytiems Biblijoje (1 Jono 5:14).

  • Kad melsitės Jėzaus vardu, taip pripažindamas jo padėtį. „Niekas neateina pas Tėvą kitaip, kaip tik per mane“, – sakė Jėzus (Jono 14:6).

  • Kad melsitės tvirtai tikėdamas, o jei reikia, prašysite stipresnio tikėjimo (Mato 21:22; Luko 17:5).

  • Kad būsite nuolankus ir atviraširdis. Biblijoje rašoma: „Nors Viešpats yra aukštybėse, Jis žvelgia į nusižeminusį“ (Psalmyno 138:6, Kosto Burbulio vertimas).

  • Kad būsite atkaklus. Jėzus kalbėjo: „Prašykite ir bus jums duota“ (Luko 11:9).

Kas Dievui nesvarbu