Rodyti straipsnį

Biblija

Kilmė ir autentiškumas

Kokia knyga yra Biblija?

Susipažinkite su Dievo Žodžiu. Ar Biblijos tekstas buvo pakeistas? Ar yra kokių dingusių Dievo įkvėptų knygų?

Ar Biblijoje tikrai Dievo mintys?

Kodėl daugelis Biblijos rašytojų teigia, kad užrašė ne savo mintis?

Ar Bibliją parašė Mozė?

Mozė – tik vienas iš Biblijos rašytojų. Kiek iš viso tokių Biblijos rašytojų buvo?

Ar įmanoma žinoti, kas parašė Bibliją?

Biblijos rašytojai teigia, kad jiems vadovavo Dievas, kai kurie sakosi gavę žinių per angelus. Kodėl galime pasitikėti jų raštais?

Ar Biblijos tekstas buvo pakeistas?

Biblija buvo parašyta labai seniai, tad iš kur galime žinoti, kad jos tekstas iki mūsų laikų nepasikeitė?

Kada Dievas pradėjo kurti visatą?

Svarbu suprasti, kokia prasme Pradžios knygoje vartojami žodžiai „pradžia“ ir „diena“.

Ar Biblija derinasi su mokslu?

Ar Biblijoje yra užrašyta dalykų, prieštaraujančių mokslo patvirtintiems faktams?

Ar Biblijoje sakoma, kad žemė plokščia?

Ar ši senovės knyga yra patikimas šaltinis?

Ar Biblija – žydų knyga?

Ar Biblija skirta tik žydams?

Kada parašytos Evangelijos?

Kiek laiko praėjus po Jėzaus mirties parašytos Evangelijos?

Biblijos skaitymas ir supratimas

Ko reikia, kad suprastumėte Bibliją?

Šventąjį Raštą – Dievo Žodį – suprasti gali kiekvienas.

Ar Biblijoje yra prieštaravimų?

Patyrinėkite tariamus Biblijos prieštaravimus ir sužinokite, kokius patarimus pritaikius neaiškumų nelieka.

Kas Biblijoje vadinama Dievo Žodžiu?

Biblijoje šis žodžių junginys vartojamas ne viena reikšme.

„Akis už akį“ – ką tai reiškia?

Ar taisyklė „akis už akį“ leidžia vykdyti linčo teismą?

Kas yra Dešimt Dievo įsakymų?

Kam jie buvo duoti? Ar krikščionys privalo jų laikytis?

Ko pasimokome iš palyginimo apie gailestingąjį samarietį?

Šiuo vaizdingu palyginimu Jėzus pamokė žmones, kaip derėtų elgtis, jei kitas papuola į bėdą.

Kas yra Tora?

Kas ją parašė? Ar jos mokymai yra amžini ir jų atmesti nevalia?

Pranašystės ir simboliai

Kas yra pranašystė?

Ar pranašai perduodavo tik žinias apie ateities įvykius? Nebūtinai.

Ar pranašystės apie Mesiją išsipildė Jėzui?

Ar pranašystės apie Mesiją galėjo išsipildyti keliems žmonėms?

Ar Biblijoje skaičiai turi simbolinę reikšmę? Ar numerologija derinasi su Biblija?

Skaitykite, kokia simbolinė reikšmė suteikiama kai kuriems skaičiams Biblijoje ir kodėl tai nėra numerologija.

Kuo pagal Biblijos chronologiją reikšmingi 1914 metai?

Danieliaus 4 skyriuje užrašyta pranašystė apie „septynis laikus“ kalba apie laikotarpį, per kurį Dievas leido tautoms „trypti“ jo karaliavimą.

Kas apreiškiama Apreiškimo knygoje?

Apreiškimo knygoje sakoma, kad tie, kurie šią knygą skaito, supranta ir laikosi to, kas joje parašyta, yra laimingi.

Kas yra „Alfa ir Omega“?

Ką šis titulas reiškia?

Kas yra Naujoji Jeruzalė?

Kuo šis ypatingas miestas reikšmingas jums?

Kas yra Apreiškimo 13 skyriuje aprašytas žvėris su septyniomis galvomis?

Žvėris turi valdžią, galią ir sostą. Ką dar atskleidžia Biblijos pranašystės?

Ką reiškia skaičius 666?

Biblija atskleidžia, ką reiškia skaičius 666 ir žvėries žymė.

Kas yra didžioji Babelė?

Biblijoje pasakyta, kad tai miestas, taip pat ji vaizduojama kaip paleistuvė.

Kas yra ugnies ežeras? Ar tai tas pats, kas pragaras arba Gehena?

Jėzus turi „pragaro raktus“, tačiau ar turi raktus nuo ugnies ežero?

Ar Jėzaus pasakojimas apie turtuolį ir Lozorių tikras ar išgalvotas?

Ar Jėzaus pasakojimas leidžia suprasti, kad geri žmonės po mirties eina į dangų, o blogi kankinami pragaro liepsnose?

Pasaulio pabaiga

Iš kur žinoti, ar gyvename „paskutinėmis dienomis“?

Apie „paskutinių dienų“ laikotarpį turėjo liudyti nemažai įvykių. Drauge paėmus jie sudaro paskutinių dienų „ženklą“.

Moralinis žmonių nuosmukis – kas apie tai buvo išpranašauta Biblijoje?

Biblijoje jau nuo seno buvo išpranašauta, kad artėjant pasaulio pabaigai visuomenė keisis – ir tikrai ne į gera.

Kas yra didysis suspaudimas?

Pranašystėse apie „paskutines dienas“ nusakyta, kad žmoniją prispaus tokie vargai, kokių dar nėra buvę. Kokie įvykiai mūsų laukia?

Kas yra Armagedono mūšis?

Žodis „Armagedonas“ Biblijoje pavartotas tik vieną kartą, tačiau apie taip pavadintą mūšį joje kalbama daug.

Ar žemė bus sunaikinta?

Biblijoje aiškiai pasakyta, kokiu tikslu Dievas žemę sukūrė.

Kada ateis pasaulio pabaiga?

Norint rasti atsakymą, reikia išsiaiškinti, kam, remiantis Biblija, ateis pabaiga.

Kas Žemėje pasikeis valdant Dievo Karalystei?

Paskaitykite, ką gera žemei atneš Dievo įkurta Karalystė.

Žmonės, kraštai, įvykiai

Biblijoje minimos moterys: ko iš jų pasimokome?

Daugelio tų moterų pavyzdžiu verta sekti, o iš kitų gyvenimo istorijų galime pasimokyti, kokio elgesio reikia vengti.

Ar Marija yra Dievo motina?

Į šį klausimą aiškiai atsako Biblija ir krikščionybės istorija.

Mergelė Marija: kas apie ją rašoma Biblijoje?

Kai kurie sako, kad Jėzus galėjo gimti tik iš nekaltai prasidėjusios mergelės. Ar Biblija suteikia pagrindo taip manyti?

Kas buvo Jonas Krikštytojas?

Žinia, kurią Jonas skelbė, turėjo padėti žmonėms suprasti, kad Mesijas yra Jėzus.

Kas buvo Marija Magdalietė?

Paplitę, tačiau Šventuoju Raštu nepagrįsti tvirtinimai apie ją.

Kas tokie buvo „trys karaliai“? Ar juos į Betliejų atvedusi „žvaigždė“ buvo nuo Dievo?

Daugelis krikščionijos tradicijų, susijusių su Jėzaus gimimu, nepagrįstos Biblija.

Pranašas Danielius: ką apie jį žinome?

Pranašas Danielius įspūdingose vizijose regėjo, kas vyks prieš pasaulio pabaigą. Šiandien matome, kad jo pranašystės pildosi.

Iš kur Kainas gavo žmoną?

Į šį klausimą logiškai atsako Šventasis Raštas.

Ar pasakojimas apie Nojų ir didįjį tvaną yra mitas?

Biblijoje sakoma, kad Dievas tvanu sunaikino nedorus žmones. Kodėl galime neabejoti tuo Biblijos pasakojimu?

Kas yra Sandoros skrynia?

Ją padaryti izraelitams liepė Jehova. Kokia buvo jos paskirtis?

Ar Turino drobulė yra Jėzaus įkapės?

Sužinoti atsakymą padeda trys su drobule susiję faktai.

Kas Biblijoje sakoma apie dinozaurus?

Ar šiuo klausimu ji derinasi su mokslu?

Ar įvairioms gyvybės formoms sukurti Dievas naudojosi evoliucija?

Biblijos pasakojimas neprieštarauja mokslininkų išvadoms, kad kiekvienos gyvybės rūšies viduje gali atsirasti pokyčių.

Biblijos vertė kasdienybėje

Ar Biblija padeda susikurti laimingą šeimos gyvenimą?

Praktiški Biblija pagrįsti patarimai milijonams porų padeda rasti daugiau laimės šeimoje.

Kaip pasirinkti draugus? Ką pataria Biblija?

Geri draugai padeda atsiskleisti mūsų gražioms savybėms, padeda tapti geresniais žmonėmis. Tik būkime atsargūs juos rinkdamiesi!

Kas vadinama „aukso taisykle“?

Esminė aukso taisyklės mintis – ne laukti kitų geradarystės, o pirmiausia pačiam daryti gera kitiems, netgi priešams.

Ką reiškia Jėzaus žodžiai „mylėkite savo priešus“?

Pritaikyti šį paprastą, bet kartu ir labai prasmingą Jėzaus pamokymą išties nelengva. Tačiau kodėl tai svarbu?

Kaip priimti gerus sprendimus?

Šeši Biblijos principais pagrįsti pasiūlymai, kaip įgyti išminties ir supratimo.

Kas padėtų į ateitį žvelgti su viltimi?

Skaitykite, kas gali padėti išsiugdyti pozityvų požiūrį į gyvenimą ir su viltimi žvelgti į ateitį.

Ar pinigai yra visų blogybių šaknis?

Įprastas posakis „visų blogybių šaknis – pinigai“ yra neužbaigta Biblijos citata.

Kas Biblijoje patariama dėl skolų ir kitų finansinių bėdų?

Už pinigus laimės nenupirksi. Keturi Biblijos patarimai, kaip tvarkyti savo finansus.

Ką Biblija pataria tiems, kas serga lėtine liga?

Skaitykite, kokius tris patarimus Biblija duoda tiems, kas serga lėtine liga.

Ar teisinga atkeršyti?

Biblijos patarimai ne vienam padėjo nugalėti keršto troškimą.

Kas Biblijoje sakoma apie pyktį?

Ar pyktis gali būti pateisinamas? Ką daryti, kai užverda kraujas?

Ar Biblija padeda sergantiems depresija?

Skaitykite, kaip trejopai Dievas padeda sergantiems depresija.

Ar gali religija, Dievas ar Biblija padėti man jaustis laimingesniam?

Kaip draugystė su Dievu gali jums padėti jaustis laimingesniam dabar ir turėti laimingą ateitį.

Ar, remiantis Biblija, dera mylėti save?

Jėzus sakė: „Mylėk savo artimą kaip save patį.“ Ką šie žodžiai reiškia?