Rodyti straipsnį

Rodyti antro lygio meniu

Jehovos liudytojai

lietuvių

Kodėl tėvai neišleidžia manęs pasilinksminti?

Kodėl tėvai neišleidžia manęs pasilinksminti?

Įsivaizduok tokią situaciją.

Nori eiti į vakarėlį, bet abejoji, ar tėvai išleis. Kurį sprendimo variantą pasirinktum?

  1.  IŠEITI NEATSIKLAUSUS

  2.  NIEKO NEPRAŠYTI IR NIEKUR NEITI

  3.  PAPRAŠYTI LEIDIMO

 1. IŠEITI NEATSIKLAUSUS

Galimi tokio sprendimo motyvai. Nori padaryti draugams įspūdį — parodyti, koks esi nepriklausomas. Tau atrodo, kad geriau už tėvus žinai, ką daryti, arba tiesiog nelabai paisai jų nuomonės (Patarlių 14:18).

Rezultatas. Įspūdį draugams gal ir padarysi, bet sykiu jie pamatys, kad esi linkęs apgaudinėti. Jei apgaudinėji tėvus, gali būti, kad apgaudinėsi ir draugus. Kai tėvai sužinos, pasijaus įskaudinti, išduoti ir tavęs gal apskritai niekur nebeišleis (Patarlių 12:15).

 2. NIEKO NEPRAŠYTI IR NIEKUR NEITI

Galimi tokio sprendimo motyvai. Apgalvoji pasiūlymą ir nusprendi, kad dalyvaudamas tame pasilinksminime nusižengtum savo principams arba kad ne visi toje kompanijoje būtų tau gera draugija (1 Korintiečiams 15:33; Filipiečiams 4:8). Kita vertus, eiti gal ir norėtum, tik nedrįsti prašyti tėvų leidimo.

Rezultatas. Jeigu nusprendei neiti suprasdamas, kad pasiūlymas nekoks, bus drąsiau atsisakyti. Tačiau jeigu lieki namie vien dėl to, kad nedrįsti paprašyti tėvų, tai veikiausiai ir sėdėsi namie vienui vienas su savo liūdnom mintim.

 3. PAPRAŠYTI LEIDIMO

Galimi tokio sprendimo motyvai. Tu pripažįsti tėvų autoritetą ir gerbi jų sprendimus (Kolosiečiams 3:20). Taip pat juos myli ir nenori skaudinti išsliūkindamas iš namų be jų žinios (Patarlių 10:1). Be to, dabar turi progą išsakyti savo nuomonę.

Rezultatas. Tėvai matys, kad juos myli ir gerbi. Ir jeigu tavo prašymas jiems atrodys protingas, jie tave išleis.

Kodėl tėvai kartais neišleidžia

Tėvai, tarsi gelbėtojai paplūdimyje, greičiau pamato tau gresiantį pavojų

Vieną priežastį suprasti padės toks pavyzdys. Jei galėtum pasirinkti, tikriausiai maudytis eitum į paplūdimį, kuriame budi gelbėtojai. Kodėl? Smagiai sau plaukiodamas pavojaus pats gali ir nepastebėti. Bet gelbėtojai iš aukštai geriau mato, ar nėra kokios grėsmės. Panašiai yra ir su tėvais. Turėdami daugiau žinių ir patirties, jie gali numatyti pavojus, kurių pats nesuvoki. Kaip ir gelbėtojai, jie nori ne atimti iš tavęs malonumą, o padėti išvengti bėdų, galinčių apkartinti tau gyvenimą.

Dar viena priežastis — tėvai trokšta tave apsaugoti. Iš meilės jie, kai tik gali, sako „taip“, ir iš meilės, kai būtina, sako „ne“. Kai tu klausi jų, ar gali daryti tą ar aną, jie klausia savęs, ar gãli tau leisti ir, jei bus kokių pasekmių, ar galės su jomis susitaikyti. Tėvai atsakys sau — sykiu ir tau — „taip“ tik įsitikinę, jog tau nieko blogo negresia.

Kaip pasididinti šansus išgirsti „taip“

Ką galėtum daryti

Sąžiningumas. Pirma, sąžiningai paklausk savęs: „Kodėl iš tikrųjų noriu ten eiti? Ar dėl to, kad ta pramoga man patinka ar kad tenoriu pritapti prie bendraamžių? O gal todėl, kad ten bus ir mano simpatija?“ Antra, būk sąžiningas su tėvais. Jie irgi buvo jauni, be to, gerai pažįsta tave. Todėl veikiausiai įžvelgia tikruosius tavo motyvus. Jie įvertins atvirumą, o tu pasisemsi iš jų išminties (Patarlių 7:1, 2). Tačiau jei nesi sąžiningas, pakirsi jų pasitikėjimą tavimi ir vargu ar išgirsi „taip“.

Tinkamas laikas. Neatakuok tėvų prašymais, kai jie būna tik ką grįžę iš darbo arba yra kuo nors rimtai užsiėmę. Kreipkis į juos, kai jie atsipalaidavę. Kita vertus, nelauk iki paskutinės minutės ir neversk atsakyti tuoj pat. Tėvai nenorės priimti sprendimo paskubomis. Prašyk iš anksto, duok laiko pagalvoti.

Aiškumas. Nekalbėk miglotai. Tiksliai paaiškink, ką išėjęs ketini veikti. Tėvams nepatiks atsakymas: „Aš nežinau“, ypač, kai jie klausia: „Kas dar ten ateis?“, „Ar bus koks atsakingas suaugęs žmogus?“, „Kelintą viskas pasibaigs?“

Požiūris. Nelaikyk tėvų priešais. Laikyk juos savo komandos draugais — juk, viską apsvarsčius, jie tokie ir yra. Jeigu žiūrėsi į juos kaip į sąjungininkus, kalbėsi ne taip kovingai, o jie bus labiau linkę įsiklausyti.

Parodyk tėvams, kad esi pakankamai brandus priimti jų sprendimą ir jį gerbti. Tuomet jie irgi tave gerbs, o kitą sykį bus labiau linkę pasakyti „taip“.