Rodyti straipsnį

JAUNIMAS KLAUSIA...

Kodėl turiu sutarti su broliu ir seserimi?

Kodėl turiu sutarti su broliu ir seserimi?

 Mylimi blogiausi draugai

Apie brolius ir seseris kai kas sako, jog tai patys blogiausi draugai, kokius tik galima turėti. Tu myli juos – ir jie tave, – bet kartais atrodo, kad sugyventi su jais tiesiog neįmanoma. „Jaunesnysis brolis mane baisiai nervina, – sako aštuoniolikmetė Helena. – Jis žino kada ir kokį „mygtuką paspausti“, kad susierzinčiau.“

Kai kuriuos konfliktus galima išspręsti atvirai pasikalbėjus ir susitarus dėl tam tikrų dalykų. Štai pora pavyzdžių.

 • Du broliai gyvena viename kambaryje ir pykstasi dėl privatumo stokos. Ką daryti? Išmokti nusileisti ir suteikti vienas kitam daugiau erdvės. Svarbu laikytis Biblijos principo, užrašyto Luko 6:31.

 • Dvi seserys „skolinasi“ viena kitos drabužius neatsiklaususios. Ką daryti? Pasikalbėti apie tai ir nubrėžti abiem priimtinas ribas. Svarbu laikytis Biblijos principo, užrašyto 2 Timotiejui 2:24.

Tarp brolių bei seserų pasitaiko ir didesnių konfliktų, kurie gali baigtis liūdnai. Aptarkime du pavyzdžius iš Biblijos.

 • Mirijama ir Aaronas pavydėjo savo broliui Mozei; pasekmės buvo skaudžios. Perskaityk apie tai Skaičių 12:1–15. Paskui pamąstyk, kaip galėtum saugotis pavydėti savo broliui ar seseriai.

 • Kainas taip supyko ant savo brolio Abelio, jog jį nužudė. Perskaityk apie tai Pradžios 4:1–12. Paskui pamąstyk, kaip galėtum tvardytis, per daug nepykti ant savo brolio ar sesers.

 Dvi priežastys nesipykti

Kad ir kaip būtų sunku sutarti su broliu ar seserimi, yra bent dvi priežastys stengtis puoselėti taiką.

 1. Tai – brandumo požymis. „Anksčiau dvi mano jaunesnės sesės labai greitai mane įsiutindavo, – sako jaunas vyras Aleksas. – Dabar reaguoju daug ramiau, esu kantresnis. Turbūt suaugau.“

  Biblijoje sakoma: „Kas negreit supyksta, tas turi daug supratimo, o kas ūmaus būdo, tas aukština kvailumą“ (Patarlių 14:29).

 2. Taip pasiruoši ateičiai. Jeigu negali pakęsti brolių ir seserų trūkumų, kaip tau seksis sutarti su žmona (vyru), bendradarbiais, darbdaviu ir kitais?

  Realybė tokia: ateityje tavo santykiai su žmonėmis priklausys nuo to, kaip gebėsi bendrauti ir tartis, todėl geriausia šiuos įgūdžius išsiugdyti savo šeimoje.

  Biblijoje sakoma: „Kiek nuo jūsų priklauso, gyvenkite taikingai“ (Romiečiams 12:18).

Daugiau minčių, kaip spręsti problemas, rasi skyrelyje „Ką sako tavo bendraamžiai?“, taip pat veiksmų plane „Nesipyk su broliu ir seserimi“.