Rodyti straipsnį

Rodyti antro lygio meniu

Jehovos liudytojai

lietuvių

JAUNIMAS KLAUSIA...

Kaip atsikratyti seksualinio priekabiautojo?

Kaip atsikratyti seksualinio priekabiautojo?

 Kas yra seksualinis priekabiavimas?

Seksualiniu priekabiavimu laikomas bet koks nepageidautinas seksualinis elgesys, įskaitant grabinėjimą ar net nepadorias replikas. Bet kartais atskirti, kur tik erzinimasis, o kur flirtas ar seksualinis priekabiavimas, būna sunku.

Ar žinai, kuo šie dalykai skiriasi? Siūlome atlikti  testą!

Liūdna, bet baigus mokyklą seksualinis priekabiavimas ne visada liaujasi. Tačiau jei dabar ugdysiesi pasitikėjimą savimi ir mokysiesi tinkamai reaguoti, būsi tam pasiruošęs ir ateityje. Gal net užkirsi kelią priekabiautojui, kad neskaudintų kitų!

 Ką daryti, kai seksualiai priekabiaujama?

Priekabėms greičiau užkirsi kelią, jei žinosi, kas tai, ir atitinkamai reaguosi! Aptarkime tris situacijas. Pagalvok, kaip būtum pasielgęs tu.

SITUACIJA.

Darbe kai kurie vyriškiai, žymiai vyresni už mane, nuolat kartodavo, kokia aš graži ir kad jie norėtų būti 30 metų jaunesni. Vienas jų net prisiartino iš už nugaros ir pauostė mano plaukus!“ (Tabita, 20 metų)

Tabita galėjo pamanyti: „Jeigu niekaip nereaguosiu, galbūt jis liausis.“

Kodėl tai ne išeitis. Specialistų nuomone, jei auka niekaip nereaguoja į seksualinį priekabiautoją, šis nesiliauja ir net darosi įžūlesnis.

Pamėgink štai ką. Netylėk — ramiai ir tvirtai pasakyk, jog nepakęsi tokių žodžių ar elgesio. „Jei kas ima mane grabalioti, — sako 22 metų Taren, — atsisuku ir išrėžiu, kad nedrįstų daugiau manęs liesti. Paprastai priekabiautojas to nesitiki ir kaip mat atšoka.Jei neatstoja, elkis ryžtingai ir nenusileisk. Kai kyla klausimas dėl aukštų moralės normų, Biblija pataria tvirtai laikytis ir nedvejoti (Kolosiečiams 4:12).

O jeigu priekabiautojas tau grasina? Nesiginčyk. Kuo skubiau pasišalink ir prašyk patikimų suaugusiųjų pagalbos.

SITUACIJA.

Kai mokiausi šeštoje klasėje, dvi mergaitės koridoriuje ėmė mane grabinėti. Viena iš jų buvo lesbietė ir norėjo, kad eičiau su ja kur nuošaliau. Nors atsisakiau, jos vis tiek pristodavo per kiekvieną pertrauką. Kartą net prirėmė prie sienos!“ (Viktorija, 18 metų)

Viktorija galėjo pamanyti: „Jeigu kam nors papasakočiau, iš manęs pradėtų tyčiotis, o gal net nepatikėtų.“

Kodėl tai ne išeitis. Jei tylėsi, priekabiautojas nesiliaus ir gal net ims užkabinėti kitus (Mokytojo 8:11).

Pamėgink štai ką. Kreipkis pagalbos. Tėvai ir mokytojai padės tau apsiginti. O jeigu į tavo skundą niekas nekreipia dėmesio? Tuomet kaskart, kai prie tavęs ima kabinėtis, viską smulkiai surašyk: datą, laiką, vietą ir ką tau sakė. Padaryk kopiją ir paduok ją tėvams arba mokytojui. Paprastai rašytinis skundas vertinamas žymiai rimčiau nei žodinis.

SITUACIJA.

Vieno vaikino iš regbio komandos bijojau ne juokais. Šis buvo kone 2 metrų ir svėrė apie 135 kilogramus! Jis įsikalė sau galvą, kad „mane paims“. Beveik kasdien persekiojo visus metus. Kartą klasėje likome tik dviese, ir jis ėmė artintis. Pašokau ir nėriau pro duris“ (Džiuljeta, 18 metų).

Džiuljeta galėjo pamanyti: „Visi vaikinai taip elgiasi.“

Kodėl tai ne išeitis. Jeigu visi galvosime, kad tai priimtina, priekabiautojas tikrai nepasikeis.

Pamėgink štai ką. Atsispirk pagundai nuleisti viską juokais ar tiesiog nusišypsoti. Priešingai, veido išraiška ir visa povyza parodyk jam, kad tokio elgesio netoleruosi.

 Ką aš daryčiau?

PIRMAS PASAKOJIMAS.

Nesu storžievė. Todėl kai prie manęs priekabiaudavo, nors ir liepdavau liautis, mano žodžiai neskambėdavo tvirtai, be to, šypsodavausi. Jiems atrodydavo, kad flirtuoju“ (Tabita).

  • Kaip pasielgtum tu? Kodėl?

  • Kodėl priekabiautojas gali susidaryti įspūdį, jog su juo flirtuojama?

ANTRAS PASAKOJIMAS.

Viskas prasidėjo nuo kelių nešvankių replikų per fizinio lavinimo pamoką. Kelias savaites nekreipiau dėmesio, bet vaikinai darėsi vis įžūlesni. Prisėsdavo šalia ir apsikabindavo. Nustumdavau, bet jie ir toliau kabinėjosi. Galiausiai, vienas iš jų man atsiuntė užgaulų raštelį. Parodžiau mokytojui. Tam vaikinui kurį laiką neleido lankyti mokyklos. Supratau, jog į mokytoją reikėjo kreiptis iš pat pradžių!“ (Sabina)

  • Kaip manai, kodėl Sabina to nepadarė anksčiau? Ar tai buvo teisingas sprendimas? Paaiškink.

TREČIAS PASAKOJIMAS.

Tualete vienas moksleivis priėjo prie mano broliuko Grego ir tarė: „Pabučiuok mane!“ Gregas atsisakė, bet tas neatstojo, tad broliui teko jį stumtelėti“ (Suzana).

  • Ar, tavo manymu, Gregas patyrė seksualinį priekabiavimą? Paaiškink.

  • Kodėl berniukai nenori pasakoti, kad prie jų seksualiai priekabiauja kiti?

  • Ar pritari tam, kaip Gregas atsikratė priekabiautojo? Ką būtum daręs tu?

Daugiau skaityk: „Kaip apsisaugoti nuo seksualinės prievartos?“ (Jaunimas klausia... Atsakymai, kurie tau padės, 32 skyrius.)