„Ką – tu vis dar nekalta?“

Jei apskritai nori atsakyti į tokį klausimą, ir tavo atsakymas būtų „taip“, ar galėtum tai ištarti pakelta galva? Šis straipsnis tau padės!

 Kas yra nekaltybė?

Tai susilaikymas nuo lytinių santykių iki santuokos.

Bet, suprantama, lytiniai santykiai – tai ne tik lytinis aktas. Kai kurie galbūt laiko save skaisčiais, motyvuodami tuo, kad lytinio akto nebuvo, nors šiaip visa kita jau yra išbandę.

Žodžiu „seksas“ vadinamas, pavyzdžiui, oralinis, analinis seksas, kito asmens masturbavimas.

Reziumė. Tie, kas užsiiminėja seksu, nesvarbu oraliniu ar analiniu, taip pat kito asmens masturbavimu, negali teigti, jog yra skaistūs.

 Kas apie seksą sakoma Biblijoje?

Biblijoje rašoma, kad lytiniai santykiai leistini tik tarp sutuoktinių, vyro ir moters (Patarlių 5:18). Todėl, kas nori pelnyti Dievo palankumą, iki vedybų privalo neturėti jokių seksualinių santykių (1 Tesalonikiečiams 4:3–5).

Kai kurie sako, jog Biblijos požiūris atgyvenęs ir visiškai prasilenkia su tikrove. Tačiau nepamiršk, kad nūdienos rykšte tapo skyrybos, nepageidaujamas nėštumas ir lytiškai plintančios ligos. Tiesą sakant, šiuolaikinė visuomenė patarinėti dorovės klausimais net neturi moralinės teisės! (1 Jono 2:15–17)

Geriau pagalvojus, suvokiame, jog Biblijoje užrašytas moralės kodeksas vertas dėmesio. Pailiustruokime tai tokiu pavyzdžiu. Tarkim, tau kas nors padovanojo 1000 JAV dolerių grynais. Ar sviestum juos nuo stogo, kad pasiimtų bet kuris praeivis?

Panašiai kiekvienam tenka apsispręsti dėl sekso. „Nenoriu atsiduoti pirmam pasitaikiusiam, kurio net vardo vėliau neatsiminsiu“, – sako keturiolikmetė Siera. Jai pritaria septyniolikmetė Tami: „Seksas – per daug brangi dovana, kad ją švaistyčiau.“

Reziumė. Biblijos požiūriu, jei nesi susituokęs, privalai saugoti skaistybę ir elgtis tyrai (1 Korintiečiams 6:18; 7:8, 9).

 Kokia tavo nuomonė?

  • Kaip manai, – Biblijos požiūris į seksą protingas ar pernelyg griežtas?

  • Ar galvoji, kad seksas nėra smerktinas, jei du nesusituokę žmonės iš tiesų myli vienas kitą?

Nuodugniai apsvarstę šį klausimą, daug jaunuolių padarė išvadą, kad pats geriausias sprendimas išsaugoti nekaltybę ir elgtis tyrai. Jie to nesigaili ir nesijaučia ko nors netekę. Štai ką jie sako:

  • „Džiaugiuosi, jog esu skaisti! Juk nieko bloga, kad vengiu fizinių ir emocinių kančių, kurias rizikuočiau patirti lytiškai santykiaudama iki santuokos“ (Emili).

  • „Esu laiminga, kad mano gyvenime nebuvo intymių draugysčių, kurioms nutrūkus lieka nuoskaudos. Be to, man nėra nei mažiausios tikimybės susirgti lytiškai plintančiomis ligomis“ (Ilein).

  • „Pažįstu kelias savo bendraamžes ar vyresnes merginas, kurios gailisi turėjusios lytinių santykių ir mano, jog geriau būtų buvę palaukti. Nenoriu padaryti tokios pat klaidos“ (Vera).

  • „Esu sutikusi ne vieną, kuris prarado nekaltybę arba turėjo daug partnerių ir dėl to iki šiol nešioja emocinius randus. Tikrai nenorėčiau atsidurti jų vietoje“ (Diana).

Reziumė. Tvirtą nuomonę turi susidaryti, kol dar nepatiri spaudimo ar pagundos pasielgti amoraliai (Jokūbo 1:14, 15).

 Kaip paaiškintum savo įsitikinimus kitiems?

Ką atsakytum, jei kas paklaustų, koks tavo požiūris į seksą? Daug kas priklauso nuo aplinkybių.

„Jei kas šito teirautųsi vien norėdamas pasišaipyti, nesukčiau sau galvos. Pasakyčiau: „Ne tavo reikalas!“ ir nueičiau“ (Korin).

„Deja, mokykloje kai kurie užkabinėja kitus tiesiog smagumo dėlei. Jei matyčiau, kad to ir siekia, neatsakyčiau visai“ (Deividas).

Ar žinojote? Kartais tiems, kas norėdavo pasišaipyti, Jėzus neatsakydavo nieko (Mato 26:62, 63).

Bet kaip tada, jeigu žmogus klausia nuoširdžiai? Jei manai, kad jis Bibliją gerbia, galėtum pacituoti 1 Korintiečiams 6:18, kur rašoma, jog ištvirkaujantis nusideda savo paties kūnui.

Ar skaitytum iš Biblijos, ar atpasakotum savais žodžiais, svarbu kalbėti įtikinamai. Žinok, kad pasirinkimu gyventi tyrai gali didžiuotis! (1 Petro 3:16)

„Tvirtas atsakymas rodo, jog savo įsitikinimais neabejoji ir šitaip elgiesi ne todėl, kad kažkas liepė, o todėl, kad tai teisinga“ (Džil).

Reziumė. Jei pasirinkimu gyventi tyrai neabejoji, gebėsi tai paaiškinti ir kitiems. O jų reakcija tave gali labai nustebinti. „Bendradarbiai giria, kad esu skaisti, – sako dvidešimt vienerių Melinda. – Jie nelaiko manęs keistuole ir vertina tai teigiamai kaip savitvardą.“

Patarimas. Jei nori turėti tvirtesnę nuomonę sekso klausimais, iš mūsų svetainės atsisiųsk veiksmų planą „Kaip paaiškintum savo požiūrį į seksą“. Taip pat skaityk knygą Jaunimas klausia... Atsakymai, kurie tau padės.

  •  Pirmo tomo 24 skyrius vadinasi „Ar seksas sustiprins mūsų santykius?“

  •  Antro tomo 5 skyrius vadinasi „Kodėl turėčiau saugoti nekaltybę?“

„Man patinka, kaip šia tema samprotaujama knygoje Jaunimas klausia... Pavyzdžiui, 1 tomo 187-ame puslapyje vaizdžiai pailiustruota, kad turėti lytinių santykių iki santuokos būtų panašu, kaip brangų vėrinį atiduoti veltui, kitaip tariant nusipiginti. O 177-ame puslapyje rašoma, jog lytiškai santykiauti nesusituokus – tarsi nukabinti nuo sienos gražų paveikslą ir „patiesti“ jį prie durų. Bet labiausiai man patinka iliustracija 2 tomo 54-ame puslapyje ir užrašas prie jos: „Atsiduoti geismui iki santuokos – tai tarytum išpakuoti dovaną, kurios tau dar neįteikė.“ Tai nelyginant pavogti tai, kas priklauso kitam – tavo būsimam sutuoktiniui“ (Viktorija).