Rodyti straipsnį

Rodyti antro lygio meniu

Jehovos liudytojai

lietuvių

Kaip sutarti su mokytoju?

Kaip sutarti su mokytoju?

Sustok ir pamąstyk.

Kaip buvo Reičelei. Jos pažymių knygelėje visada puikuodavosi geriausi pažymiai. Bet perėjus į septintą klasę pasidarė nekas. „Vienas mokytojas visaip stengėsi mane sukirsti“, — sako Reičelė. Dėl ko? Tas mokytojas ir pačiai Reičelei, ir jos mamai aiškiai leido suprasti, kad jam nepatinka jų išpažįstama religija.

Mokytojai — kaip tie akmenys, kuriais galima pereiti į išmanymo krantą. Bet eiti turi pats

Ką ji darė? Reičelė pasakoja: „Kiekvieną kartą, kai būdavo akivaizdu, jog mokytojas dėl savo išankstinio nusistatymo įvertino mane prasčiau, nei buvau verta, mudvi su mama eidavome su juo pasikalbėti. Galiausiai jis liovėsi man kenkti.

Jei patiri ką nors panašaus, nesivaržyk pasipasakoti tėvams. Jie tikriausiai norės pasikalbėti apie tai su mokytoju, o gal ir su mokyklos vadovybe.

Deja, laiminga pabaiga ne visada ateina išsyk. Kartais tiesiog teks ištverti (Romiečiams 12:17, 18). „Vienas iš mano mokytojų mokinių visiškai negerbė, — prisimena Tania. — Jis dažnai mus įžeidinėdavo, išvadindavo kvailiais. Iš pradžių puldavau į ašaras, bet paskui išmokau nepriimti tų įžeidimų asmeniškai. Per jo pamokas nusiteikdavau darbui, nesėdėdavau rankų sudėjusi. Dėl to jis manęs labai smarkiai neuidavo. Buvau pas jį viena iš nedaugelio, kurie gaudavo padoresnius pažymius. Po poros metų tą mokytoją atleido.

REZIUMĖ. Išmok prisitaikyti prie sunkaus mokytojo ir įgysi vertingos gyvenimiškos patirties, — juk gyvenimas gali „padovanoti“ dar ir priekabų darbdavį (1 Petro 2:18). Taip pat labiau vertinsi gerus, draugiškus mokytojus.