Ką galėtum daryti

Suprask, kas pornografija yra iš tikrųjų. Pornografija — ne kas kita, kaip mėginimas iškreipti žmogaus požiūrį į tai, ką Dievas sukūrė garbingam tikslui. Jeigu tai supranti, bus lengviau išmokti nekęsti pikto (Psalmyno 97:10, Brb).

Pagalvok apie pasekmes. Tie, kurie pornografijoje vaizduojami, netenka orumo. Tie, kurie pornografiją žiūri, žlugdo savo asmenybę. Tad ne veltui Biblijoje rašoma: „Gudrus žmogus nuvokia pavojų ir vengia jo“ (Patarlių 22:3).

Duok sau žodį. Sudariau sandorą su savo akimis, kad gašliai nežvelgsiu į mergelę“, — sakė dievobaimingasis Jobas (Jobo 31:1). Štai kokią „sandorą“ gali sudaryti su savimi:

  • nenaršysiu po internetą, jei kambaryje būsiu vienas;

  • iškart uždarysiu bet kokį netikėtai iškilusį nepadoraus turinio langą arba svetainę;

  • jeigu vėl suklupčiau, pasikalbėsiu su dvasingu draugu.

Kuo daugiau pornografiją žiūri, tuo sunkiau iš jos išsivaduoti

Prašyk Dievą pagalbos. Psalmininkas Dievą, vardu Jehova, meldė: „Nugręžk mano akis nuo to, kas tuščia“ (Psalmyno 119:37). Dievas nori, kad kovą laimėtum, ir, jei melsiesi, gali suteikti jėgų daryti tai, kas teisinga (Filipiečiams 4:13).

Išsipasakok. Išsipasakodamas patikimam žmogui žengsi svarbų žingsnį link tikslo savo įprotį nugalėti (Patarlių 17:17).

Atmink. Kaskart, kai nugręži akis nuo pornografijos, pasieki reikšmingą pergalę. Pasakyk apie tą pergalę Jehovai ir padėkok, kad davė stiprybės. Sergėdamasis pornografijos užkrato džiugini Jehovos širdį (Patarlių 27:11).