„Gali atrodyti, kad Biblija yra nuobodi knyga, bet tik tada, jei nežinai, kaip ją skaityti“, – sako vaikinas vardu Vilas.

Ar norėtum sužinoti paslaptis, kaip skaityti Bibliją, kad tai būtų įdomu? Šis straipsnis tokias paslaptis atskleis.

 Įsijausk

Tegu skaitoma ištrauka atgyja! Pabandyk štai ką:

 1. Pasirink Biblijos ištrauką, kurią norėtum pastudijuoti. Tai galėtų būti koks nors įvykis, ištrauka iš Evangelijų arba kuri nors istorija iš svetainės jw.org skyrelio „Biblijos skaitymas vaidmenimis“.

 2. Ištrauką perskaityk. Gali skaityti vienas pats, su draugais arba su šeima. Pasiskirstykite vaidmenimis: vienas tegul skaito autoriaus žodžius, o kiti – veikėjų.

 3. Pritaikyk ką nors iš šių pasiūlymų:

  • Nupiešk aprašytą įvykį. Arba sukurk kadruotę – nupiešk keletą paprastų piešinėlių, atvaizduojančių, kas po ko vyko. Kiekvienam piešinėliui sugalvok prierašą.

  • Nubraižyk grafiką ar schemą. Pavyzdžiui, jei skaitai apie kokį nors Dievui ištikimą asmenį, užrašyk jo savybes bei poelgius ir sujunk juos su atlygiu, kurį tas asmuo gavo nuo Dievo.

  • Iš pasakojimo padaryk žinių reportažą. Atpasakok įvykį iš skirtingų pozicijų, „paimk interviu“ iš pagrindinių veikėjų ir įvykio liudininkų.

  • Jei kuris nors asmuo priėmė neišmintingą sprendimą, sugalvok kitokią pabaigą. Prisimink, pavyzdžiui, kaip Petras išsigynė Jėzaus (Morkaus 14:66–72). Ką jis galėjo daryti kitaip, kad nepasiduotų žmonių baimei?

  • Visiškai išlaisvink savo vaizduotę – remdamasis Biblijos pasakojimu sukurk vaidinimą. Įtrauk ir pamokas, kurias radai tame pasakojime (Romiečiams 15:4).

   Biblijos pasakojimai gali atgyti!

 Tyrinėk

Jei atkreipsi dėmesį į detales, atrasi paslėptų brangakmenių. Kartais net vienas ar du žodžiai turi daug reikšmės.

Pavyzdžiui, palygink Mato 28:7 su Morkaus 16:7.

 •  Kodėl Morkus paminėjo, kad Jėzus netrukus pasirodys mokiniams „ir Petrui“?

 • Užuomina. To, ką užrašė, Morkus savo akimis nematė. Šią informaciją jis tikriausiai gavo iš Petro.

 • Brangakmenis. Kaip Petras pasijautė išgirdęs, kad Jėzus nori su juo pasimatyti? (Morkaus 14:66–72) Kaip Jėzus parodė, kad Petrui yra tikras draugas? Kaip tu gali sekti Jėzumi ir būti toks draugas?

Jeigu įsijauti ir tyrinėji detales, skaityti Bibliją yra daug maloniau.