Rodyti straipsnį

Rodyti antro lygio meniu

Jehovos liudytojai

lietuvių

JAUNIMAS KLAUSIA...

Ar esu pareigingas?

Ar esu pareigingas?

 Įvertink save!

 • Esu . . . visada; dažniausiai; kartais; niekada

  • sąžiningas

  • patikimas

  • punktualus

  • darbštus

  • tvarkingas

  • paslaugus

  • teisingas

  • pagarbus

  • rūpestingas

 • Kurios iš šių savybių tau būdingiausios?

  Ir toliau stenkis rodyti tas savybes (Filipiečiams 3:16).

 • Kurią savybę tau reikia ugdytis labiausiai?

Štai keli patarimai.

 Ką reiškia būti pareigingam?

Pareigingi žmonės neapleidžia savo pareigų nei namuose, nei mokykloje, nei bendruomenėje. Jie jaučia atsakomybę už savo veiksmus. O jeigu suklydo, klaidą pripažįsta, atsiprašo ir stengiasi ją ištaisyti.

Biblijoje teigiama: „Kiekvienas neš savo paties naštą“ (Galatams 6:5).

 Kodėl turėčiau norėti elgtis atsakingai?

Pareigingas jaunuolis išmintingai panaudoja savo gabumus, todėl dažniausiai yra aplinkinių vertinamas, su juo elgiamasi kaip su suaugusiu, labiau pasitikima.

Biblijoje sakoma: „Matai žmogų, turintį darbo įgūdžių? Jis tarnaus karaliui“ (Patarlių 22:29).

Pareigingas žmogus paprastai būna dosnus, todėl turi tikrų draugų.

Biblijoje skaitome: „Duokite, ir jums bus duota“ (Luko 6:38).

Pareigingas žmogus turi visavertiškumo jausmą ir tinkamą savigarbą, o tai ugdo pasitikėjimą savimi.

Biblijoje rašoma: „Teištiria kiekvienas savo darbą — tada turės kuo didžiuotis pats iš savęs, o ne lygindamasis su kitu“ (Galatams 6:4).

 Kaip galėčiau būti pareigingesnis?

Į šį klausimą padės atsakyti tavo bendraamžiai. Kurie pasisakymai geriausiai atspindi tavo jausmus?

„Tiesiog varo į neviltį, kai su tavimi elgiamasi kaip su mažvaikiu, kuris nei valandai negali ištrūkti be mamytės ar tėvelio sutikimo“ (Keri).

„Tėvai leidžia man išeiti su draugais ir dėl to nepriekaištauja“ (Ričardas).

„Kai pasižiūriu, ką kitiems mano bendraamžiams leidžia jų tėvai, pagalvoju: „Nieko sau! Kad taip man tėvai tiek leistų!“ (Ana)

„Iš esmės tėvai man leidžia viską. Esu dėkinga, kad neriboja mano laisvės“ (Marina).

Reziumė. Vieniems jaunuoliams duodama daugiau laisvės negu kitiems. Kodėl?

Realybė tokia. Dažniausiai laisvės žmogus gauna tiek, kiek pasitikėjimo yra nusipelnęs.

Pažiūrėkime, ką sako du jau cituoti jaunuoliai.

Ričardas: „Buvo metas, kai tėvai labai abejojo, ar mokėsiu tinkamai naudotis laisve. Bet dabar jie manimi pasitiki, nes įsitikino, kad elgiuosi atsakingai. Niekada nemeluoju, kur ir su kuo eisiu. Paprastai net nekamantinėjamas pats pasakau, ką veiksiu.“

Marina: „Per visą savo gyvenimą tėvams pamelavau du kartus, ir abusyk mano melas išaiškėjo. Nuo to laiko nuo tėvų nieko neslepiu. Pavyzdžiui, smulkiai papasakoju, ką veiksiu, ir, būdama ne namie, visada pranešu, kur esu. Dabar jie manimi pasitiki kur kas labiau.“

Kas tau svarbiau — namų ruoša ar poilsis?

Ar norėtum, kad su tavimi elgtųsi kaip su Ričardu ir Marina? Tada patyrinėk savo elgesį.

NAMUOSE

 • Ar sąžiningai atlieki visus tau paskirtus namų ruošos darbus?

 • Ar visada laiku grįžti namo?

 • Ar pagarbiai elgiesi su tėvais, broliais, seserimis?

Kurioje iš šių sričių tau galbūt reikėtų pasitempti?

Biblijoje sakoma: „Klausykite savo tėvų“ (Efeziečiams 6:1).

MOKYKLOJE

 • Ar laiku paruoši namų darbus?

 • Ar stengiesi pagerinti savo pažymius?

 • Ar geri tavo mokymosi įpročiai?

Kurioje iš šių sričių tau galbūt reikėtų pasitempti?

Biblijoje teigiama: „Išmintis yra [...] apsauga“ (Mokytojo 7:12, Brb). Gerai mokydamasis tapsi išmintingesnis.

TAVO REPUTACIJA

 • Ar esi sąžiningas su tėvais ir kitais žmonėmis?

 • Ar protingai elgiesi su pinigais?

 • Ar turi patikimo žmogaus reputaciją?

Kurioje iš šių sričių tau galbūt reikėtų pasitempti?

Biblijoje rašoma, jog turime apsivilkti naują žmogų (Efeziečiams 4:24). Tu gali pakeisti įpročius ir pagerinti savo reputaciją.

Pasiūlymas. Nuspręsk, kokioje srityje tau reikėtų pažangėti. Pasikalbėk su žmonėmis, kuriems tai puikiai sekasi, ir paprašyk patarimo. Užsirašyk, ko imsies, kad ugdytumeisi tam tikrą savybę. Visą mėnesį fiksuok savo pažangą. Užsirašinėk pasiekimus ir nesėkmes. Po mėnesio įvertink, kaip pavyko.