Pasimokyk iš alegorinio Jėzaus pasakojimo apie gailestingąjį samarietį. Atsisiųsk šias užduotis. Perskaityk nurodytą Biblijos pasakojimą ir pamėgink viską įsivaizduoti.