Pasimokykite iš Dinos klaidų. Atsisiųskite šias užduotis. Perskaitykite nurodytą Biblijos pasakojimą ir pamėginkite viską įsivaizduoti.