Rodyti straipsnį

Pagrindiniai Biblijos mokymai

Šiuose vaizdo siužetuose glaustai paaiškinami pagrindiniai Biblijos mokymai. Pavyzdžiui, atsakoma į tokius klausimus: kodėl Dievas sukūrė žemę? ar yra gyvenimas po mirties? kodėl Dievas leidžia, kad žmonės kentėtų?

Ar visata buvo sukurta?

Biblijos pasakojimas apie sukūrimą dažnai suprantamas neteisingai arba tiesiog laikomas mitu. Ar tai, kas rašoma Biblijoje, yra logiška ir patikima?

Ar Dievas yra?

Tikėjimas Dievu nėra aklatikystė.

Ar Dievas turi vardą?

Dievas vadinamas Visagaliu, Kūrėju, Viešpačiu. Bet jis turi ir asmenvardį. Biblijoje šis vardas pavartotas daugiau kaip 7000 kartų.

Ar Dievas gali būti tavo draugas?

Nuo neatmenamų laikų žmonės ieško kelio pas savo Kūrėją. Tas kelias nurodytas Biblijoje. Iš jos daug sužinome apie savo Kūrėją.

Kas yra Biblijos autorius?

Jeigu šią knygą rašė žmonės, ar galime ją vadinti Dievo Žodžiu? Kieno mintys joje užrašytos?

Ar Biblijoje rašoma tiesa?

Knyga, kurios autorius Dievas, turėtų būti kuo nors ypatinga, išskirtinė.

Kodėl Dievas sukūrė žemę?

Mūsų žemę puošia nuostabaus grožio gamta. Dievas parinko idealų žemės atstumą nuo saulės, nustatė stabilų jos posvyrio kampą ir tinkamą sukimosi greitį. Kodėl Dievas sumanė sukurti tokią nuostabią planetą?

Kokia gyvenimo prasmė?

Kas gali atsakyti į šį klausimą?

Ar yra gyvenimas po mirties?

Biblijoje žadama, kad ateis toks laikas, kai daugybė žmonių bus prikelti iš mirties.

Ar yra pragaras?

Biblijoje pasakyta, kad „Dievas yra meilė“. Tad ar tikrai jis galėtų pasmerkti žmogų amžinoms kančioms?

Ar Jėzus Kristus yra Dievas?

Ar Jėzus Kristus – Visagalis Dievas? O gal tai yra du atskiri asmenys?

Kodėl Jėzus mirė?

Biblijoje pasakyta, kad Jėzus mirė už mūsų nuodėmes. Bet kaip vienas žmogus savo mirtimi galėjo išpirkti visą žmoniją?

Kas yra Dievo Karalystė?

Savo tarnystės metu Jėzus daugiausia mokė apie Dievo Karalystę. Jau šimtmečius jo sekėjai meldžiasi, kad ta Karalystė ateitų.

Dievo Karalystė įkurta 1914 metais

Prieš daugiau kaip 2600 metų Dievas vienam galingam karaliui sapne apreiškė, kas vyks ateityje. Tas sapnas pildosi mūsų laikais.

1914 metai – didelių permainų pasaulyje pradžia

Blogėjanti pasaulio padėtis ir smunkanti žmonių moralė liudija, kad gyvename Biblijoje išpranašautomis „paskutinėmis dienomis“.

Ar stichinės nelaimės – Dievo bausmė?

Dvi nuo stichinių nelaimių nukentėjusios moterys pasakoja, ką sužinojo iš Biblijos.

Kodėl Dievas nesustabdo kančių?

Biblijoje randame aiškų ir paguodžiantį atsakymą.

Ar Dievui priimtinos visos religijos?

Daug žmonių mano, kad visai nesvarbu, kokiai religijai priklausome.

Ar Dievo garbinimas ir religiniai atvaizdai – suderinama?

Jei Dievas yra nematomas, kaip galime prie jo artintis? Ar žmogui čia galėtų padėti kokie nors atvaizdai?

Ar Dievas išklauso visas maldas?

Vyras skriaudžia savo žmoną, o paskui meldžia Dievą palaimos. Ar jo malda bus išklausyta?

Nuo ko priklauso šeimos laimė?

Dievas nori, kad šeimos būtų laimingos. Biblijoje užrašyti Dievo patarimai padėjo ne vienai šeimai.

Ar žiūrėti pornografiją – nuodėmė?

Žodžio „pornografija“ Biblijoje nėra. Tad iš kur žinoti, koks Dievo požiūris šiuo klausimu?